Middle nazaruk02

Назарук Марія Володимирівна

доцент

У 2010 р. закінчила Рівненський державний гуманітарний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Інформатика» та здобула кваліфікацією викладача інформатики у вищих навчальних закладах, спеціаліста з інформатики.

Протягом 2012-2018 років навчалася в очній аспірантурі на кафедрі інформаційних систем та мереж Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

Старший викладач кафедри інформатики та прикладної математики.

Основні дисципліни викладання: системний аналіз та теорія прийняття рішень, моделі поширення знань, проектування та створення інформаційних систем.

Коло наукових інтересів: інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень, проектування інформаційних систем, багатовимірний аналіз даних. 

Була виконавцем окремих етапів науково-дослідних робіт Національного університету «Львівська політехніка», Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та Рівненського державного гуманітарного університету, є співавтором понад 40 наукових праць.

Список занять

Понеділок
18.10.21
В цей день не викладає.
Вівторок
19.10.21
В цей день не викладає.
Середа
20.10.21
В цей день не викладає.
Четвер
21.10.21
В цей день не викладає.
П'ятниця
22.10.21
В цей день не викладає.
Субота
23.10.21
В цей день не викладає.