Middle sinchuk middle

Сінчук Алеся Михайлівна

доцент

У 2011 р. закінчила Рівненський державний гуманітарний університет за кваліфікацією «Спеціаліст з інформатики. Викладач інформатики». А ще раніше (у 2009 році) там же здобула диплом магістра за кваліфікацією "Викладач математики та методики викладання математики у ВНЗ". 

Закінчила аспірантуру при кафедрі інформатики та ПМ в РДГУ (науковий керівник д.т.н., проф. А. Я. Бомба ). У 2015  році успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи за темою «Моделювання фільтраційних процесів з урахуванням впливу тріщин гідророзриву чисельними методами квазіконформних відображень».

Того ж року була прийнята на посаду викладача кафедри інформатики та ПМ в РДГУ, згодом - на посаду старшого викладача. А з 2018 року - на посаду доцента тої ж кафедри. З 2019 року обіймає посаду заступника декана факультету математики та інформатики з виховної роботи.

Основні дисципліни викладання: Математична теорія економічного ризику, Математична логіка та теорія алгоритмів, Теорія інформації та кодування. Теорія ймовірності та математична статистика, Математичні методи дослідження операцій, Методи комплексного аналізу, Сучасні проблеми прикладної математики.

 

Список занять

Понеділок
10.10.22
В цей день не викладає.
Вівторок
11.10.22
В цей день не викладає.
Середа
12.10.22
В цей день не викладає.
Четвер
13.10.22
В цей день не викладає.
П'ятниця
14.10.22
В цей день не викладає.
Субота
15.10.22
В цей день не викладає.