Middle siaskyi va middle

Сяський Володимир Андрійович

доцент

Трудову діяльність розпочав у 1992 році відразу після закінчення з відзнакою механіко-математичного факультету Львівського державного університету ім. І. Франка та здобуття кваліфікації „механік, математик-прикладник”. Протягом 1992-1996 років заочно навчався в аспірантурі при кафедрі будівельної механіки ДУ „Львівська політехніка”. З вересня 1992 року прийнятий на посаду викладача кафедри інформатики та прикладної математики Рівненського державного педагогічного інституту, а у 1994 році переведений на посаду старшого викладача цієї ж кафедри. У 1998 році в результаті реорганізації на базі РДПІ був утворений Рівненський державний гуманітарний університет, куди ввійшла у повному складі кафедра інформатики та прикладної математики.

У березні 2010 році в спеціалізованій раді Д 32.075.01 Луцького національного технічного університету успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Контактна взаємодія криволінійних контурів пластинок і двозв’язних штампів з кутовими точками» за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла (науковий керівник – д.т.н., професор Шваб’юк В. І., ЛНТУ). З 1 вересня 2010 року був призначений на посаду доцента кафедри інформатики та прикладної математики, де продовжую працювати на даний час (наказ № 207-к від 14.09.2010 р.).

Науково-педагогічний стаж становить 27 років, з них після захисту кандидатської дисертації – 9 років.

Завідувач кафедри інформатики та прикладної математики, доцент кафедри інформатики та прикладної математики. На кафедрі здійснює викладання у вигляді читання лекцій, проведення практичних і лабораторних робіт таких курсів: «Програмування»; «Алгоритми і структури даних»; «Теорія програмування»; «Теорія обчислень»; «Логічне програмування»; «Інтелектуальні системи»; «Нейронні мережі»; «Логічне програмування та експертні системи»; «Методи штучного інтелекту»; «Інтегральні рівняння»; «Чисельні методи»; «Вибрані розділи чисельних методів»; «Комп’ютерне моделювання фізіологічних процесів».

Підготував та опублікував такі навчальні та навчально-методичні матеріали:

  • Сяський В.А. Алгоритми обробки структур даних. Пошук та сортування: навч. посібник / Сяський В.А. – Рівне: РДГУ, 2015. – 92 с.
  • Сяський А.О. Історія техніки: навч. посібник / Сяський А.О., Сяський В.А. – Рівне: РДГУ, 2016 – 114 с. (Реком. до друку Вченою радою РДГУ, протокол № 11 від 24.11.2016 р.);
  • Сяський В.А. Логічне програмування: навч. посібник / Сяський В.А. – Рівне: РДГУ, 2017 – 96 с. (Реком. до друку Вченою радою РДГУ, протокол № 1 від 26.01.2017 р.).
  • Сяський В.А. Чисельні методи прикладної математики: навч. посібник / Сяський В.А., Сяський А.О., Шевцова Н.В. – Рівне: РДГУ, 2019. – 108 с. (Реком. до друку Вченою радою РДГУ, прот. № 6 від 26.06.2019 р.)

Наукова робота Сяського В.А. зосереджена на декількох основних напрямах.

Дослідження і математичне моделювання напружено-деформованого стану при контактної взаємодії пружних циліндричних тіл із системами жорстких штампів при наявності сил тертя.

В межах якого проводить дослідження передачі обертального моменту від системи жорстких штампів до пружних тіл, обмежених круговими циліндричними поверхнями, за рахунок сил тертя при скінченній різниці кривин контактуючих поверхонь, а також оптимізаціяю геометричних параметрів штампів, яка забезпечує максимальну передачу обертального моменту та мінімізує незворотні деформації матеріалу пружного тіла.

Ще одним напрямом наукових досліджень є імітаційне моделювання фізіологічних процесів засобами штучних нейронних мереж. На основі штучних нейронних мереж розроблена імітаційна модель нирки людини та процесів нефросепарації та сечоутворення у ній, проведені модельні експерименти на ЕОМ.

Впродовж 2016-2018 років був виконавцем наукової теми «Розвиток методів комплексного аналізу і теорії збурень моделювання нелінійних процесів з керуванням, ідентифікацією та оптимізацією» (Державний реєстраційний номер № 0116U00711).

Має 27 наукових публікацій (статей та матеріалів конференцій).

Список занять

Понеділок
05.12.22
В цей день не викладає.
Вівторок
06.12.22
В цей день не викладає.
Середа
07.12.22
В цей день не викладає.
Четвер
08.12.22
В цей день не викладає.
П'ятниця
09.12.22
В цей день не викладає.
Субота
10.12.22
В цей день не викладає.