Middle %d0%9c%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b7

Мороз Ігор Петрович

доцент

У 1992 р. закінчив Київський державний університет ім. Шевченка за спеціальністю «Радіофізика і електроніка». Отримав диплом «Радіофізик».

Успішно захистив у 2002 році кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика за темою «Взаємодія електромагнітних хвиль високого рівня потужностей з інтегральними p-i-n-структурами».

Доцент кафедри інформатики та прикладної математики. Основні дисципліни викладання: теорія систем та системний аналіз, випадкові процеси, математична економіка, елементи нелінійного аналізу, розпізнавання образів.

Коло наукових інтересів:  електродинаміка, фізика напівпровідників та діелектриків, фізика плазми, складні системи.  Зокрема: поширення хвиль у неоднорідних хвилеводних системах; поширення хвиль в квазіоптичних системах; процеси у газовій плазмі Землі, літосфері Землі; процеси у плазмі напівпровідників; нелінійні електродинамічні і гідродинамічні системи; чисельне моделювання процесів у напівпровідникових пристроях; моделювання процесів у складних соціальних системах; програмування.

У 2020 році вступив в докторантуру при НУВГП за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки.

Список занять

Понеділок
18.10.21
В цей день не викладає.
Вівторок
19.10.21
В цей день не викладає.
Середа
20.10.21
В цей день не викладає.
Четвер
21.10.21
В цей день не викладає.
П'ятниця
22.10.21
В цей день не викладає.
Субота
23.10.21
В цей день не викладає.