Звіт декана на зборах трудового колективу

Звіт декана факультету математики та інформатики

Шахрайчука Миколи Іовича

за період з 1.09.2014 по 31.08.2021 н.р.

Досвід практичної роботи за фахом – 42 роки (1979-2021 р.р. працює у Рівненському державному гуманітарному університеті (за цей період обіймав посади: 1979-1991 р.р. ‒ викладач, аспірант кафедри фізики, 1992-2021 р.р. ‒ старший викладач, доцент кафедри інформатики та прикладної математики, заступник декана з навчальної роботи, декан факультету математики та інформатики (з 1999 р.)).

За звітний період у повному осязі виконувались організаційна, наукова, науково-методична, виховна, профорієнтаційна види робіт згідно індивідуального плану роботи, цілей і завдань, визначених у нормативних документах щодо організації навчально-виховного процесу у закладах вищої освіти.

Програма розвитку факультету

До пріоритетних напрямів розвитку факультету треба віднести наступні:

  1. Профорієнтаційна робота з майбутніми абітурієнтами, бо наявність контингенту студентів запорука доцільності, взагалі, існування факультету.
  2. Подальший розвиток дистанційної форми навчання.
  3. Якість кадрового забезпечення і шляхи його забезпечення.
  4. Співпраця з провідними ІТ-компаніями.
  5. Міжнародна діяльність факультету.
  6. Активна співпраця з центрами сертифікованого навчання.
  7. Покращення матеріальної бази факультету.

Ознайомитися з повним текстом Звіту декана факультету математики та інформатики на зборах трудового колективу