ДИПЛОМНІ РОБОТИ БЕЗ ПЛАГІАТУ!

З березня місяця у Рівненському державному гуманітарному університеті функціонуватиме система «StrikePlagiarism» для перевірки випускних дипломних (бакалаврських, магістерських) робіт на наявність плагіату.

Щоб ознайомити здобувачів вищої освіти з цим нововведенням вчора проводився семінар з Академічної доброчесності.

Адміністратори системи «StrikePlagiarism» – працівники наукового відділу Туркова Х.О. та Андрощук І.М. пояснили, яким чином буде здійснюватися перевірка. За місяць до захисту випускної роботи потрібно буде її перевірити на плагіат через систему «StrikePlagiarism». Ця перевірка здійснюється під керівництвом Туркової Х.О. та Андрощук І.М. і є безкоштовною. Під час аналізу тексту дипломної роботи співставлення проводитиметься із наявними науковими працями у внутрішньому репозитарію наукових робіт Рівненського державного гуманітарного університету, у репозитаріях інших університетів України, науковими публікаціями, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science. У кінці перевірки система «StrikePlagiarism» генерує звіт, де фіксуватиметься два показники:

Перший – відсоток запозичень, що зустрілися у роботі. Він повинен складати не більше 50%. Однак адміністратори системи наголосили, що бажано, щоб його значення було не більше 30%.

Другий – відсоток запозичень повторів 25 слів підряд. Значення цього показника повинно складати не більше 3%.

Остаточний висновок про наявність плагіату дає експерт. Якщо показники вищі норми, то вважатиметься, що робота така, яка містить плагіат. Вона потребує додаткового доопрацювання.

Внісши правки, студенти також можуть скористатися послугами системи «StrikePlagiarism» та перевірити роботу вдруге. Однак ця перевірка буде вже платною – 250 грн.

Якщо з результатами перевірки здобувач вищої освіти не згідний, він може подати апеляцію. Для доведення своїх аргументів він має показати усі джерела звідки брав матеріал для роботи.

Звіт про наявність плагіату у випускній дипломній роботі є обов’язковим документом, що додається до друкованого варіанту роботи на захисті.

Плагіатом вважається текст, що є дослівним копіюванням, перефразуванням, перекладом з однієї мови на іншу без попереднього на те дозволу або без посилання на першоджерело. Тому оформлюючи текстову частину випускної роботи особливу увагу приділіть правильності поданих фактів та правильності розстановки посилань на першоджерела.

На зустрічі провідні спеціалісти бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету розповіли про структуру випускних робіт та особливу увагу приділили правильності оформлення списку використаних джерел. Нині діючим стандартом для оформлення списку використаних джерел є ДСТУ 8302:2015. Отримати додаткові консультації здобувачі вищої освіти можуть у Інформаційному центрі молодого дослідника, який функціонує на базі бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету.

STOP PLAGIARISM