Програми ДЕК

ПРОГРАМА екзамену з фаху з підготовки бакалавра галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 015.10 «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» (випуск 2022 р.) - Переглянути

ПРОГРАМА екзамену з фаху з підготовки бакалавра галузі знань: 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 014.09«Середня освіта (Інформатика)» (випуск 2022 р.) - Переглянути

ПРОГРАМА кваліфікаційного іспиту з підготовки магістра з галузі знань: 01 Освіта за спеціальністю 014 «Середня освіта (Математика)» з додатковою спеціальністю 014 Середня освіта (Інформатика) - Переглянути (випуск 2021 р.)

ПРОГРАМА екзамену з фаху з підготовки бакалавра галузі знань: 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 014.09«Середня освіта (Інформатика)» - Переглянути

ПРОГРАМА екзамену з фаху з підготовки бакалавра галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 015.10 «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» - Переглянути

ПРОГРАМА екзамену з фаху з підготовки бакалавра галузі знань: 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 014 «Середня освіта (спеціалізація «Інформатика») - Переглянути

ПРОГРАМА кваліфікаційного іспиту підготовки магістра з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 014 Середня освіта додаткова предметна спеціалізація: Середня освіта (Інформатика)Переглянути

ПРОГРАМА кваліфікаційного іспиту з фаху з підготовки магістра за ОПП "Професійна освіта (Комп'ютерні технології)" спеціальності 015 Професійна освіта (Комп'ютерні технології) галузі знань 01 Освіта/ПедагогікаПереглянути

ПРОГРАМА кваліфікаційного іспиту з підготовки магістра галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика)Переглянути