Програми ДЕК

ПРОГРАМА кваліфікаційного іспиту підготовки магістра з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 014 Середня освіта додаткова предметна спеціалізація: Середня освіта (Інформатика)Переглянути

ПРОГРАМА кваліфікаційного іспиту з фаху з підготовки магістра за ОПП "Професійна освіта (Комп'ютерні технології)" спеціальності 015 Професійна освіта (Комп'ютерні технології) галузі знань 01 Освіта/ПедагогікаПереглянути

ПРОГРАМА кваліфікаційного іспиту з підготовки магістра галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика)Переглянути