New! 121 Інженерія програмного забезпечення

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Кваліфікація бакалавр з інженерії програмного забезпечення.

Загальний обсяг 240 кредитів ECTS

Термін навчання 3 роки 10 місяців

Форма навчання денна, заочна

Передумови для вступу повна загальна середня освіта

Перспективи працевлаштування

  • фахівець з розробки програмного забезпечення 
  • фахівець з тестування програмного забезпечення 
  • фахівець з інформаційних технологій 
  • інженер-програміст 
  • архітектор систем
  • системний адміністратор програмних проектів 
  • менеджер проекту

Випускова кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики

Перелік обов'язкових навчальних дисциплін: Архітектура комп'ютера та конфігурування комп'ютерних систем; Алгоритми і структури даних; Основи програмної інженерії; Аналіз вимог до програмного забезпечення; Комп'ютерна логіка та теорія цифрових автоматів; Вища математика; Комп'ютерна фізика; Комп'ютерні мережі; Архітектура програмного забезпечення; Системне програмування та адміністрування операційних систем; Системи штучного інтелекту; Захист даних в комп'ютерних системах та мережах; Проектування баз даних та знань; Іноземна мова (за проф. спрямув.).

Перелік вибіркових навчальних дисциплін: Інтернет речей; Програмування; Паралельні та розподілені обчислення; Об'єктно-орієнтоване програмування; Якість та тестування програмного забезпечення; Комп'ютерне моделювання; Проектування програмного забезпечення; Адміністрування програмного забезпечення; Системи управління контентом веб-ресурсів; Електронні освітні ресурси та мультимедіа; Проектування програмного забезпечення закладів освіти; Адміністрування навчальних комп'ютерних систем; Інформаційні системи в навчанні та управлінні; Основи наукових досліджень; Економіка ІТ-галузі; Менеджмент ІТ-сфери; Бухгалтерські інформаційні системи; Системи електронного документообігу; Інженерна графіка; Комп'ютерна графіка; Взаємодія апаратного і програмного забезпечення; Веб-програмування; Програмування на інтернет-платформах; Програмування мобільних додатків; Програмування для ОС Android.

Практична підготовка: культурологічна практика  (безвідривна, позакредитна); навчальна практика; проектно-технологічна практика.

Підсумкова атестація: захист дипломного проекту.