Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

Спеціальність – 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) (галузь знань – 01 Освіта)

Факультет математики та інформатики

Ми пропонуємо Вам унікальну можливість здобути освіту, про яку Ви мріяли. Для цього нами проводяться Інтернет-конференції, вебінари, дистанційні курси, провідні ІТ-компанії на нашій базі безкоштовно проводять тренінги та семінари, в ході яких спрямовують студентську молодь на оволодіння сучасними засобами та технологіями. Навчальний процес забезпечують провідні науковці, доктори та кандидати наук, відомі своїми дослідженнями в Україні та за кордоном.

В університеті Ви отримаєте ґрунтовні знання з соціально-економічних,гуманітарних та професійно-орієнтованих дисциплін, а також практичні вміння і навички професійної діяльності в сфері ІТ.

Можливість для удосконалення практичної підготовки Ви зможете отримати під час практики в ІТ-компаніях та навчальних закладах і центрах.

Під час навчання в університеті можна здобути ступінь бакалавра. Проводиться робота щодо забезпечення підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра.

Здобуті знання та вміння дають змогу працювати на посадах:

у сфері ІТ:

 • проектувальник інформаційних систем та мереж;
 • програмування веб-додатків;
 • веб-дизайнер;
 • дизайнер з комп’ютерної графіки,
 • засобів мультимедіа та анімації;
 • розробник комп’ютерних програм;
 • системний аналітик;
 • майстер з обслуговування цифрової та комп’ютерної техніки;
 • співробітник відділу технічного захисту даних;
 • менеджер-консультант з продажу та обслуговування комп’ютерної техніки;
 • адміністратор комп’ютерних систем та мереж.

у сфері професійної освіти:

 • викладач професійно-технічного навчального закладу;
 • викладач ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації;
 • вихователь професійно-технічного навчального закладу чи ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації;
 • інструктор виробничого навчання;
 • інструктор виробничого навчання
 • робітників масових професій;
 • майстер виробничого навчання;
 • майстер навчального центру;
 • викладач-стажист;
 • технолог-наставник;
 • керівник виробничої практики;
 • завідувач навчальною лабораторією.

Коментарі

Пусто