Прикладна математика

Спеціальність – 113 Прикладна математика (галузь знань – 11 математика та статистика)

Факультет математики та інформатики

Студенти отримують необхідні знання для аналізу природничих, соціально-економічних та екологічних процесів та систем, побудови відповідних математичних моделей та їх дослідження з використанням математичного апарату та різноманітних програмних засобів. Фахівці з прикладної математики володіють необхідними знаннями для проектування програмних засобів, локальних мереж та їх програмного наповнення, інформаційних ресурсів Інтернету, інформаційних систем, баз даних та систем керування. В процесі навчання студенти освоюють математичні методи аналізу, дослідження та моделювання процесів та систем, сучасні програмні системи та технології проектування програмних засобів реалізації моделей процесів та систем. Фахівці володіють засобами прикладного програмування: розробки систем управління базами даних, комп’ютерної графіки, адміністрування комп’ютерних мереж, методів захисту інформації, здатні проектувати та розробляти сучасні Web-сайти та портали.

Професійні профілі випускників спеціальності «Прикладна математика»

Бакалавр за спеціальністю 113 «Прикладна математика» може залучатись до таких видів економічної діяльності:

Комп’ютерне програмування:

 • розроблення індивідуального програмного забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетів програм до специфічних потреб користувачів;
 • розроблення web-сторінок.

Консультування з питань інформатизації:

 • консультування з питань створення програмного забезпечення та надання допомоги щодо технічних аспектів комп’ютерних систем;
 • надання послуг з системного аналізу, програмування та супроводу, а також інших спеціалізованих послуг у сфері інформатизації.

Діяльність із керування комп’ютерним устаткуванням:

 • консультування щодо типу та конфігурації комп’ютерних технічних засобів та використання програмного забезпечення: аналіз інформаційних потреб користувачів та пошук найоптимальніших рішень.

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність:

 • надання даних у певному порядку чи послідовності шляхом вибирання чи прямого доступу до даних (автоматизоване ведення даних): дані можуть бути доступні для всіх або для обмеженої кількості користувачів і сортуватися на замовлення;
 • створення баз даних у оперативному режимі «он-лайн»;
 • створення каталогів, адресних списків тощо в оперативному режимі;
 • діяльність, пов’язана з порталами пошуку у web-мережі;
 • оброблення даних із застосуванням програмного забезпечення користувача або власного програмного забезпечення;
 • повне оброблення, підготовка та введення даних;
 • надання місця у web-мережі.

Здобуті знання та вміння дають змогу працювати на посадах:

 • техніка-програміста;
 • лаборанта та техніка в інших сферах наукових досліджень.

Також фахівець може займати первинні посади:

 • техніка із системного адміністрування;
 • техніка-програміста;
 • фахівця з інформаційних технологій;
 • фахівця з комп’ютерної графіки (дизайну);
 • фахівця з розробки та тестування програмного забезпечення;
 • фахівця з розроблення комп’ютерних програм;
 • лаборанта наукового підрозділу (інші сфери (галузі) наукових досліджень).

Під час навчання в університеті можна здобути ступінь бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та ступінь магістра.

Коментарі

Пусто