Середня освіта (Математика)

Спеціальність ‒ 014 «Середня освіта. Математика» (галузь знань – 01 освіта)

Факультет математики та інформатики

Професія вчителя одна з найбільш шанованих, почесних та важливих професій. Можна сміло стверджувати, що вчитель створює майбутнє країни. Адже від його праці багато в чому залежить рівень розвитку знань молодого покоління, його переконання, світогляд, моральні якості. 

Математика, як відомо, визнана королевою усіх наук. Саме завдяки їй люди знайомляться із світом чисел, відношень, а далі вчаться розуміти складні функціональні залежності. І все це разом дозволяє осягнути такий складний і багатоманітний оточуючий світ. Саме вчитель математики серед усіх шкільних наставників є тією визначальною формуючою ланкою, яка із дітей творить майбутніх науковців, природодослідників, інженерів, фахівців високих інформаційних технологій та прекрасних педагогів.

Окрім педагогічного фаху майбутні бакалаври математики в подальшому можуть займатися фундаментальними і прикладними дослідженнями в різних галузях науки і техніки. Це можуть бути різні галузі знань про природу Всесвіту, Землі, соціальні, економічні, біологічні явища і процеси тощо. Також математика на рівні з інженерією є основою усіх інформаційних технологій: більшість високооплачуваних програмістів у світі – це математики та кібернетики за фахом.

Здобуті знання та вміння дають змогу працювати на посадах:

  • вчитель математики середньої школи;
  • викладач – стажист;
  • вихователь професійно-технічного навчального закладу;
  • лаборант у лабораторіях.

Під час навчання в університеті можна здобути ступінь бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та ступінь магістра.

Коментарі

Пусто