122 Комп'ютерні науки

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Кваліфікація магістр комп’ютерних наук, фахівець у галузі комп’ютерних наук. Викладач комп’ютерних наук.

Загальний обсяг 90 кредитів ECTS

Термін навчання 1 рік 5 місяців

Форма навчання денна

Передумови для вступу перший (бакалаврський) рівень, ОКР «спеціаліст»

Перспективи працевлаштування

 • адміністратор бази даних 
 • аналітик з комп'ютерних комунікацій 
 • аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення 
 • програміст прикладний 
 • програміст системний 
 • технік-програміст 
 • фахівець з інформаційних технологій 
 • фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну) 
 • фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення 
 • фахівець з розроблення комп'ютерних програм 
 • викладач комп’ютерних наук закладів вищої освіти I-IV рівнів акредитації

Випускова кафедра інформатики та прикладної математики

Перелік обов'язкових навчальних дисциплін: Іноземна мова (за проф. спрямув.); Проблеми оптимізації і керування процесами і системами; Моделі поширення знань; .NET-технології; Сучасні тенденції об¢єктно-орієнтованого програмування; Сучасні операційні системи; Системи керування проектами; Технології та методика створення дистанційних освітніх курсів.

Перелік вибіркових навчальних дисциплін: Комп’ютерна алгебра; Додаткові розділи системного програмування; Адміністрування та проектування баз даних в SQL Server; Web-технології та оптимізація сайтів; Апаратно-програмна організація і модернізація персональних комп'ютерів; Цифровий маркетинг; Основи тестування програмного забезпечення.

Практична підготовка: виробнича практика; асистентська практика; переддипломна практика.

Підсумкова атестація: комплексний іспит з фаху; захист дипломного проекту.

Переглянути зміст освітньої програми:      українська мова     англійська мова