122 Комп'ютерні науки

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Кваліфікація бакалавр комп’ютерних наук, фахівець у галузі комп'ютерних наук

Загальний обсяг 240 кредитів ECTS

Термін навчання 3 роки 10 місяців

Форма навчання денна

Передумови для вступу повна загальна середня освіта

Перспективи працевлаштування

 • технік конфігурування комп’ютерних систем
 • технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру 
 • технік в сфері захисту інформації
 • технік із системного адміністрування
 • технік-програміст
 • фахівець з інформаційних технологій
 • фахівець з комп’ютерної графіки і дизайну
 • фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
 • фахівець з розроблення комп’ютерних програм
 • фахівець із телекомунікаційної інженерії
 • оператор інформаційно-комунікаційних мереж

Випускова кафедра інформатики та прикладної математики

Перелік обов'язкових навчальних дисциплін: Основи фізико-математичного моделювання; Дискретний аналіз; Математичний аналіз; Програмування; Математична логіка та теорія алгоритмів; Комп'ютерна схемотехніка та архітектура ЕОМ; Об'єктно-орієнтоване програмування; Комп'ютерна графіка; Веб-технології та веб-дизайн; Чисельні методи;Теорія програмування; Комп'ютерні мережі; Бази даних та інформаційні системи; Веб-програмування; Тривимірна та анімаційна графіка; Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика; Операційні системи; Інженерія програмного забезпечення; Моделювання складних систем; Теорія інформації та кодування; Класифікація та розпізнавання образів; Інтелектуальні інформаційні системи; Інформаційні мережі; Розпізнавання образів; Нейронні мережі; Криптологія; Технологія XML; Розподілені інформаційно-аналітичні системи.

Перелік вибіркових навчальних дисциплін: Іноземна мова (за проф. спрямув.); Комп'ютерна математика; Алгоритми і структури даних; Організація і обробка електронної інформації; Програмування на базі технології .net; Системне програмування; Логічне програмування; Розподілені системи та паралельні обчислення; Сховища та простори даних; Сучасні парадигми та технології створення ПЗ.

Практична підготовка: виробнича (переддипломна) практика.

Підсумкова атестація: комплексний іспит з фаху; захист дипломного проекту.

Переглянути зміст освітньої програми:     українська мова      англійська мова