015.10 Професійна освіта (Комп'ютерні технології)

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Кваліфікація магістр з професійної освіти (комп’ютерні технології), інженер-програміст, викладач комп’ютерних дисциплін.

Загальний обсяг 90 кредитів ECTS

Термін навчання 1 рік 4 місяці

Форма навчання денна, заочна

Передумови для вступу наявність ступеня бакалавра, спеціаліста, магістра

Перспективи працевлаштування

  • розробник обчислювальних систем 
  • розробник комп'ютерних програм 
  • інженер-програміст 
  • викладач комп’ютерних дисциплін закладів вищої освіти I-IV рівнів акредитації

Випускова кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики

Перелік обов'язкових навчальних дисциплін: Іноземна мова (за проф. спрямув.); Сучасні тенденції об’єктно-орієнтованого програмування; Методи та засоби інженерії даних та знань; Технології та методика створення дистанційних освітніх курсів; Інженерна педагогіка; Конструювання тестів та комп’ютерні технології в тестуванні; Теоретико-методичні основи викладання комп’ютерних дисциплін у ЗВО; Інтелектуальні управляючі системи та технології в професійній діяльності.

Перелік вибіркових навчальних дисциплін: Комп’ютерно-інформаційні технології в освіті і науці; Управління ІТ-проектами; Технології кросплатформенного програмування; Апаратно-програмна організація і модернізація персональних комп’ютерів; Проектування та розробка освітніх інформаційних систем; Інформаційна безпека; Основи робототехніки; Сучасні технології WEB-розробки.

Практична підготовка: асистентська практика; переддипломна практика.

Підсумкова атестація: комплексний іспит з фаху; захист дипломного проекту.

Переглянути зміст освітньої програми:      українська мова     англійська мова