015.10 Професійна освіта (Комп'ютерні технології)

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Кваліфікація бакалавр професійної освіти, технік-програміст, викладач комп’ютерних дисциплін професійного навчально-виховного закладу.

Загальний обсяг 240 кредитів ECTS

Термін навчання 3 роки 10 місяців

Форма навчання денна, заочна

Передумови для вступу повна загальна середня освіта

Перспективи працевлаштування

 • викладач-стажист  
 • вихователь професійно-технічного навчального закладу 
 • інструктор виробничого навчання  
 • майстер навчального центру 
 • педагог професійного навчання 
 • технолог-наставник 
 • програміст web-застосунків 
 • технік із системного адміністрування 
 • технік-програміст 
 • фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну)
 • фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення 
 • фахівець з розроблення комп’ютерних програм

Випускова кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики

Перелік обов'язкових навчальних дисциплін: Комп'ютерна графіка; Метрологія, стандартизація та управління якістю; Ремонт та модернізація персональних комп'ютерів; Методика професійного навчання; Інформаційно-комунікаційні технології; Вища математика; Дискретна математика; Математична логіка і теорія алгоритмів; Фізика; Комп’ютерні мережі та захист даних; Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи; Прикладне та Web-програмування; Web-технології та web-дизайн; Комп'ютерний дизайн та видавничі системи; Операційні системи та системне програмування; Проектування та експлуатація інформаційних систем; Системи управління контентом веб-ресурсів; Методика застосування комп'ютерної техніки (за професійним спрямуванням); Сучасні технології програмування.

Перелік вибіркових навчальних дисциплін: Іноземна мова (за проф. спрямув.); Професійні та наукові соціальні мережі; Основи алгоритмізації і програмування; Інтернет-технології; Комп'ютерне моделювання та аналіз даних; Конструювання тестів та комп'ютерні технології в тестуванні; Методика навчання інформатики; Теоретичні основи програмування; Основи наукових досліджень; Професійна робота з графічними пакетами; Програмування комп'ютерної графіки; Програмування мобільних пристроїв; Тривимірна графіка, анімація та відеомонтаж; Методи та системи штучного інтелекту; Сучасні технології web-розробки.

Практична підготовка: технологічна практика; педагогічна практика.

Підсумкова атестація: комплексний іспит з фаху; захист дипломного проекту.

Переглянути зміст освітньої програми:      українська мова         англійська мова