014.09 Середня освіта (Інформатика)

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Кваліфікація магістр середньої освіти, викладач інформатики. Вчитель інформатики. Фахівець у галузі комп’ютерних наук.

Загальний обсяг 90 кредитів ECTS

Термін навчання 1 рік 5 місяців

Форма навчання денна, заочна

Передумови для вступу наявність ступеня бакалавра, спеціаліста, магістра

Перспективи працевлаштування

  • викладач інформатики закладів вищої освіти I-IV рівнів акредитації 
  • викладач інформатики професійного навчально-виховного закладу 
  • вчитель спеціалізованих навчальних закладів 
  • інспектор навчальних закладів 
  • фахівець з інформаційних технологій 
  • фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення 
  • фахівець з розроблення комп’ютерних програм

Випускова кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики

Перелік обов'язкових навчальних дисциплін: Іноземна мова (за проф. спрямув.); Проблеми оптимізації і керування процесами і системами; Сучасні тенденції об’єктно-орієнтованого програмування; Методика поглибленого та профільного навчання шкільного курсу інформатики; Теоретико-методичні основи викладання інформатики у ВНЗ; Сучасні операційні системи; Технології та методика створення дистанційних освітніх курсів.

Перелік вибіркових навчальних дисциплін: Комп’ютерно-інформаційні технології в освіті і науці; Комп’ютерна алгебра; Технології кросплатформенного програмування; Апаратно-програмна організація і модернізація персональних комп’ютерів; Проектування та розробка освітніх інформаційних систем; Конструювання тестів та комп’ютерні технології в тестуванні; Основи робототехніки; Сучасні технології WEB-розробки.

Практична підготовка: педагогічна практика; асистентська практика; переддипломна практика.

Підсумкова атестація: комплексний іспит з фаху; захист дипломного проекту.

Переглянути зміст освітньої програми:            українська мова      англійська мова