014.04 Середня освіта (Математика)

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Кваліфікація магістр середньої освіти, викладач математики та інформатики. Вчитель математики та інформатики.

Загальний обсяг 90 кредитів ECTS

Термін навчання 1 рік 5 місяців

Форма навчання денна, заочна

Передумови для вступу ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст

Перспективи працевлаштування

  • математик 
  • викладач математики та інформатики закладів вищої освіти I-IV рівнів акредитації 
  • вчитель математики та інформатики закладів середньої освіти 
  • вчитель спеціалізованих навчальних закладів

Випускова кафедра 

Перелік обов'язкових навчальних дисциплін: Іноземна мова (за проф. спрямув.); Функціональний аналіз; Загальна алгебра; Інтегральні рівняння; Комп'ютерно-інформаційні технології в освіті і науці; Математичне моделювання; Теоретико-методичні основи викладання математики у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах; Викладання математики у спеціалізованих класах.

Перелік вибіркових навчальних дисциплін: Інноваційні підходи до навчання математики; Медіаосвіта та комп'ютерні технології; Апаратне забезпечення ПК; Методика навчання інформатики в профільних класах старшої школи; Відкриті операційні системи; Додаткові розділи елементарної математики; Застосування вищої математики до розв’язування студентських та учнівських олімпіадних задач; Методи нелінійного аналізу.

Практична підготовка: педагогічна практика; асистентська практика.

Підсумкова атестація: комплексний іспит з фаху; захист дипломного проекту.

Переглянути зміст освітньої програми:      українська мова    англійська мова