014.04 Середня освіта (Математика)

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Кваліфікація бакалавр середньої освіти, вчитель математики та інформатики.

Загальний обсяг 240 кредитів ECTS

Термін навчання 3 роки 10 місяців

Форма навчання денна, заочна

Передумови для вступу повна загальна середня освіта

Перспективи працевлаштування

  • вчитель математики закладу середньої освіти 
  • вчитель інформатики закладу середньої освіти
  • вчитель математики, інформатики спеціалізованих навчальних закладів 
  • інспектор навчального закладу
  • фахівець з інформаційних технологій
  • фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

Випускова кафедра 

Перелік обов'язкових навчальних дисциплін: Елементарна математика; Математичний аналіз; Аналітична геометрія; Дискретна математика; Лінійна алгебра; Інформатика; Проективна геометрія і методи зображень; Математична логіка і теорія алгоритмів; Числові системи; Диференціальні рівняння; Комплексний аналіз; Методи обчислень; Методика навчання математики; Вибрані питання шкільного курсу інформатики; Основи геометрії; Бази даних та інформаційні системи; Машинна обробка інформації; Веб-технології.

Перелік вибіркових навчальних дисциплін: Іноземна мова (за проф. спрямув.); Інформаційно-комунікаційні технології; Інтернет-технології; Практикум з розв'язування математичних задач; Сучасні системи програмування; Теоретико-методичні основи побудови шкільних підручників з математики; Прикладне програмне забезпечення; Пакети математичних програм; 3D-графіка; Теоретичні основи програмування.

Практична підготовка: виробнича педагогічна практика; пропедевтична педагогічна практика

Підсумкова атестація: комплексний іспит з фаху; захист дипломного проекту.

Переглянути зміст освітньої програми:     українська мова