Навчальні дисципліни

Факультет математики та інформатики

 • Математичний аналіз
 • Лінійна алгебра
 • Аналітична геометрія
 • Вступ до вищої математики
 • Алгебра і теорія чисел
 • Диференціальні рівняння
 • Проективна геометрія та методи зображень
 • Диференціальна геометрія
 • Комплексний аналіз
 • Методи оптимізації
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Основи геометрії
 • Функціональний аналіз
 • Математичне моделювання
 • Загальна алгебра
 • Вибрані питання вищої математики
 • Методи нелінійного аналізу
 • Застосування вищої математики до розв’язування задач студентських та учнівських олімпіад
 • Вища математика
 • Алгебра і геометрія
 • Додаткові розділи вищої математики
 • Комп’ютерна алгебра

Фізико-технологічний факультет

 • Математичний аналіз
 • Аналітична геометрія та лінійна алгебра
 • Основи векторного та тензорного аналізу
 • Диференціальні та інтегральні рівняння
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Математичне моделювання
 • Вища математика

Психолого-природничий факультет

 • Вища математики
 • Основи вищої математики
 • Математичні методи в біології

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

 • Теорія ймовірностей. Математична та соціальна статистика
 • Математичні методи та ІКТ в соціології