Бази практик

Асистентська практика

Метою практики є набуття магістрантами практичних навичок та досвіду викладацької роботи у закладах вищої освіти.

Асистентську практику магістранти проходять на базі факультету математики та інформатики Рівненського державного гуманітарного університету.