Тематичний план наукової роботи

Наукова робота кафедри виконується за темою - 

Підготовка педагогів до професійної діяльності в умовах змішаного навчання 

Державний реєстраційний номер: 0121U110506

Відкрита. Дата реєстрації: 12-04-2021