Тематичний план наукової роботи

Наукова робота кафедри виконується за темами:

  • Підготовка майбутніх педагогів до професійної діяльності засобами ІКТ - науковий керівник: к.т.н., доц. Батишкіна Ю.В.
  • Удосконалення підготовки майбутніх педагогів до використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності (№ 0115U004523) – науковий керівник: д.п.н., проф. Войтович І.С.