Наукова робота студентів

Студентські наукові гуртки кафедри

  • Розробка освітніх інформаційних систем (керівник – к.т.н., доц. Батишкіна Ю. В.)
  • Інформатизація освітніх процесів (керівник – к.п.н., доц. Гнедко Н. М.)
  • Сучасні проблеми шкільної інформатики (керівник – к.п.н., доц. Павлова Н. С.)
  • Інформаційні системи і технології  в управлінні організаціями та освітніми закладами (керівник – к.п.н., доц. Шліхта Г. О.)
  • Інноваційні інструменти навчання (керівник - к.т.н., доц. Музичук К.П.)
  • Цифрові комунікації в глобальному просторі (керівник - к.п.н., доц. Остапчук Н.О.)
  • Історичні аспекти розвитку інформатики (керівник - к.п.н., доц. Антонюк М.С.)
  • Використання FlexSim Software Products в професійній діяльності (керівник - к.п.н., доц. Гнедко Н.М.)
  • Комп’ютерна техніка і основи Інтернету речей (керівник - к.т.н., доц. Шинкарчук Н.В.)
  • Моделювання та інформаційні системи (керівник - к.т.н., доц. Бабич С.М.)

За результатами проведених наукових досліджень у 2019 році студентами під керівництвом науковців кафедри опубліковано понад 40 наукових праць.