Наукові семінари

За останні 5 років на кафедрі відбулися розширені наукові семінари за темами:

  • «Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів основ економіки у процесі фахової підготовки» - доповідач Полюхович Наталія Вікторівна.

  • «Формування у майбутніх педагогів готовності до особистісного типу спілкування» - доповідач Остапчук Наталія Олександрівна.

  • «Формування готовності майбутніх учителів до застосування засобів віртуальної наочності у професійній діяльності» - доповідач Гнедко Наталія Михайлівна.

  • «Система Delphi як засіб формування ІКТ-компетентностей майбутнього вчителя інформатики початкової школи у навчанні візуального програмування» - доповідач Петренко Сергій Вікторович.

  • «Формування професійної компетентності майбутніх бухгалтерів у процесі навчально-виробничої практики в коледжах економічного профілю» - доповідач Михасюк Катерина Володимирівна.

  • «Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів математики у системі післядипломної педагогічної освіти» - доповідач Крутова Наталія Іванівна.

  • Міжкафедральний науковий семінар «Впровадження в навчальний процес програмного забезпечення FlexSim Software Products, Inc (США)»