Основні напрямки наукових досліджень

 • Сучасні інформаційні технології навчання;
 • Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів;
 • Організація освітньої діяльності ВНЗ в умовах змішаного навчання;
 • Контроль якості знань студентів засобами ІКТ;
 • використання комп'ютерної техніки у викладанні природничих і технічних дисциплін;
 • розробка прикладного програмного забезпечення та web-застосунків;
 • Медіаосвіта студентів педагогічних ВНЗ;
 • Трансформація IT-індустрії;
 • Використання ІТ в організації навчально-виховного процесу;
 • Міжособистісна взаємодія у майбутніх учителів;
 • Механіка деформівного твердого тіла;
 • Дослідження операцій у військовій справі.

Науковці кафедри виступають опонентами на захистах кандидатських дисертацій в галузі 13.00.04 - теорії та методики професійної освіти; 13.00.07 - теорії і методики виховання.

Творчий доробок кафедри складає – 5 монографій, понад 20 навчальних та навчально-методичних посібників, понад 250 наукових публікацій, серед яких є такі, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science CoreCollection.