Наукові конференції

Кафедра приймає активну участь у підготовці і проведенні конференцій міжнародного та всеукраїнського рівнів: з 2008 року Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології в професійній діяльності»; з 2010 до 2016 року Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Наука, освіта, суспільство очима молодих»; з 2017 року Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих науковців "Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обгрунтування технічних і управлінських рішень".

Всеукраїнська

науково-практична онлайн-конференція

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Робочі напрями конференції

 1. Інформаційні технології в психолого-педагогічних науках.
 2. Інформаційні технології в суспільно-гуманітарних науках.
 3. Інформаційні технології в природничо-математичних та економічних науках.
 4. Інформаційні технології в освітніх вимірюваннях та моніторингу якості освіти.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Сайт конференції: http://itvpd.org.ua/

 

Всеукраїнська

науково–практична конференція

здобувачів вищої освіти та молодих науковців

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ І УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Робочі напрями конференції

Секція І. Економічне обґрунтування управлінських рішень:

 • основні проблеми розвитку національної економіки;
 • сучасні дослідження у сфері фінансів, обліку, економічного аналізу та моделювання;
 • актуальні проблеми економічної теорії, менеджменту та маркетингу;
 • економіка та управління національним господарством;
 • економіка та управління підприємствами;
 • сучасні технології управління;
 • управління трудовими ресурсами.

Секція ІI. Інформаційні технології та системи в управлінні організацій:

 • документно-інформаційні ресурси сфери управління;
 • ресурси інформаційного забезпечення господарської діяльності;
 • міжнародний та вітчизняний досвід з трансферу знань та інформаційних технологій;
 • інформаційні технології та системи прийняття управлінських рішень.

Секція ІІIМатематичне моделювання економічних і соціальних процесів та систем:

 • математичне моделювання процесів і систем в соціокультурній сфері, освіті та економіці;
 • математичні методи в економіці.

Секція ІV. Розробка та впровадження прикладного програмного забезпечення:

 • розробка і використання прикладного програмного забезпечення та комп’ютерних моделей в різних сферах діяльності;
 • методи, засоби і технології розробки інформаційних систем.

Секція  V. Інформатизація освітніх процесів:

 • моделювання систем освіти і освітніх середовищ;
 • теоретико-методичні засади створення і розвитку освітніх інформаційних систем і засобів навчання;
 • дослідження розвитку психолого-педагогічних засад і методів навчання на основі інформаційно-комунікаційних технологій.

Секція VI. Актуальні проблеми фахової підготовки менеджерів інформаційної діяльності:

 • актуальні проблеми фахової підготовки менеджерів інформаційної діяльності;
 • стратегії розвитку електронного культурно-освітнього простору;
 • прикладні соціально-комунікаційні технології.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

З метою підвищення кваліфікації працівників освіти та впровадження новітніх методик і технологій навчання в навчальний процес проведено вебінари за темами «Мультимедійні засоби навчання», «Комп’ютерні технології в тестуванні», «Методика навчання інформатики в початковій школі».