Бази практик

Педагогічна практика

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами і формами організації праці педагога, формування вмінь і надбання практичних навичок самостійного виконання професійних завдань.

Педагогічну практику студенти проходять на базі загальноосвітніх навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів.

Технологічна практика

Метою практики є закріплення набутих у закладі вищої освіти теоретичних знань шляхом одержання практичних навичок роботи на підприємстві, в установі, організації.

До участі у проведенні технологічної практики залучаються підприємства та організації, які використовують сучасні засоби та інструментарій розробки інформаційних систем, які застосовуються у різних сферах діяльності.

Студенти можуть самостійно (з дозволу кафедри) підбирати для себе місце проходження практики та пропонувати їх для використання.

База практики: Рівненський центр професійно-технічної освіти РЦПТО ДСЗ.

Пропедевтична практика

Метою практики є набуття студентами практичного досвіду формування педагогічних компетентностей, готовності до використання сучасних педагогічних технологій та нових інформаційних засобів навчання, досвіду застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності, приймати самостійні рішення під час конкретної роботи в реальних для професійної діяльності умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

Пропедевтичну практику студенти проходять на базі Рівненського обласного наукового ліцею-інтернату.

Асистентська практика

Метою практики є набуття магістрантами практичних навичок та досвіду викладацької роботи у закладах вищої освіти.

Асистентську практику магістранти проходять на базі факультету математики та інформатики Рівненського державного гуманітарного університету.