Тематика випускних робіт

Кафедрою започатковано підготовку бакалаврських, дипломних і магістерських робіт, які містять в собі матеріал з програмного забезпечення навчального процесу, елементи інформаційних та комунікаційних технологій, зокрема: 

  • Методика навчання розв’язування планіметричних задач на побудову із використанням комп’ютера,
  • Узагальнення і систематизація знань учнів з теми "Побудова графіків функцій" з допомогою комп’ютера (наук. кер. доц. Н.А.Сяська),
  • Програмно-методичне забезпечення курсу "Математика " в умовах КМСОНП,
  • Застосування мультемедійних програмних засобів на уроках математики (наук. кер. проф. В.В.Сілков),
  • Методичне забезпечення курсу "Викладання математики в спеціалізованих класах" (наук. кер. доц. Г.М.Кирилецька),
  • Методичне забезпечення курсу "Гурткова робота з математики" (наук. кер. доц. Д.Т.Белешко),
  • Методика застосування інтеграла Фур’є у класах з поглибленим вивченням математики (наук. кер. доц. В.В.Коваль) та ін.