Тематичний план наукової роботи

У науковому плані кафедра плідно працює над  науково-дослідною темою «Формування у майбутніх вчителів фахових компетентностей з математики» (керівник проф. Крайчук О.В.). Досліджено основні засади формування математичних компетентностей у вчителів математики та вчителів початкового навчання. Виділено визначальні фактори, що впливають на формування знань, умінь та навичок майбутніх вчителів математики та початкового навчання. Розроблено рекомендації для викладачів кафедри по вдосконаленню процесу викладання навчальних дисциплін з метою більш якісного формування вказаних компетентностей.