Підготовка кадрів

Основним напрямом діяльності кафедри є спеціальна, методична і практична підготовка фахівців зі спеціальностей „Педагогіка і методика середньої освіти. Математика”, „Фізика і математика”, „Початкове навчання”, „Дошкільне виховання, початкове навчання” відповідно до державного стандарту вищої освіти за навчальними планами і програмами денної, заочної та екстернатної форм навчання на рівні бакалавра, спеціаліста і магістра та післядипломної освіти.