Основні напрямки наукових досліджень

Викладачі кафедри математики з методикою викладання завжди розробляли і розробляють актуальні проблеми навчання математики у школі і вузі. Так, вчителі України із задоволенням використовували і використовують методичні посібники, підготовлені на кафедрі. Серед них не можна не назвати наступні:

 • Марнянський І.А.  Элементы математического анализа в школьном курсе математики. – М., 1964;
 • Авраменко М.І. Уроки алгебри і початків аналізу в 9 класі. – К., 1983;
 • Авраменко М.І. Уроки алгебри і початків аналізу в 10 класі. – К., 1984;
 • Сілков В.В. Альбом завдань з математики для 3 класу. – К., 1988 (у співавторстві);
 • Раухман А.С. Усні вправи з геометрії для 7-11 класів. – К., 1989;
 • Пасічник Я.А. Елементи математичної логіки. – Рівне, РДГУ, 1998;
 • Пасічник Я.А. Логіка. Посібник для економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Острог, - 2005;
 • Коваль Г.П., Павелків Р.В., Сілков В.В. та ін. Зміст, дидактична структура та методичне забезпечення уроків у початкових класах (психологічні та методичні аспекти). Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Тернопіль, 2006,
 • навчальні посібники з Грифом МОН України 
 • Белешко Д.Т., Віннічук М.А., Крайчук О.В. Усні вправи зі стереометрії – Х.: Вид. група "Основа", 2015. – 111с.,
 • Белешко Д.Т., Віннічук М.А., Крайчук О.В. Методика розв’язування нестандартних математичних задач. Частина 1. – Х.: Вид. група "Основа", 2017. – 127с.
 • Белешко Д.Т., Віннічук М.А., Крайчук О.В. Методика розв’язування нестандартних математичних задач. Частина 2. – Х.: Вид. група "Основа", 2017. – 78с.

Всього за роки існування кафедри опубліковано понад 250 наукових, науково-методичних і науково-популярних статей, розробок, посібників. Досить вагомим є внесок кафедри у методичне забезпечення навчального процесу з підготовки майбутніх вчителів. Розроблені методичні рекомендації.