Графік контролю за самостійною роботою студентів

ГРАФІК КОНТРОЛЮ

за самостійною роботою студентів

на І півріччя 2022 – 2023 н.р.

 

Викладач

Група

Дисципліна

Тема контрольної роботи

Вид контролю

Дата

Кирик Т.А.

 

КН-11,

ПМ-11

Програмування

Організація розгалужень

к.р.

вересень

КН-11,

ПМ-11

Програмування

Організація циклів

к.р.

жовтень

КН-21

ООП

Класи. Конструктори. Деструктор

к.р.

вересень

КН-2

ООП

Успадкування. Поліморфізм.

к.р.

листопад

М-КН-11

СТООП

Патерни проєктування.

тест

грудень

М-КН-11

СТООП

Принципи SOLID.

к.р.

жовтень

Вороницька В.М.

КН-31

 

Сховища та простори даних

 

Сховища даних

колоквіум

жовтень

Підсумкова контрольна робота

колоквіум

листопад

М_КН-21

Цифровий маркетинг

Стратегії цифрового маркетингу

тест

жовтень

Сяський В.А.

ІПЗ-31,

КН-31,

ПМ-31,

І-31

Логічне програмування

Структурування даних у мові Пролог. Списки. Рядки. Динамічні бази даних. Файли.

к.р.

колоквіум

жовтень-

Листопад

КН-41,

ПМ-41,

І-41

Нейронні мережі

Моделі штучних нейронних мереж прямого поширення та зі зворотними зв’язками.

к.р.

колоквіум

жовтень-

листопад

КН-41

Інтелектуальний аналіз даних

Моделі «мʼяких» обчислень. Нечіткі дані. Нечітка логіка.

к.р.

колоквіум

жовтень-

листопад

ІПЗ-31,

КН-31,

ПМ-31

Скриптові мови програмування.

Пайтон

Структурування даних у мові Пайтон. Списки. Словники. Кортежі.

к.р.

колоквіум

жовтень-

листопад

Сінчук А.М.

ПМ-21, КН-21

Математична логіка та теорія алгоритмів

Методи розробки алгоритмів.

к.р.

жовтень

ПМ-31, КН-31

Математичні методи дослідження операцій

Задачі нелінійного програмування.

колоквіум

листопад

ІПЗ-21

Теорія ймовірностей та математична статистика

Теорія ймовірностей

колоквіум

жовтень

М-КН-11

Моделювання інформаційних процесів та  системами

Методи моделювання інформаційними процесами та  системами

к.р.

грудень

КН-21,

ПМ-21

Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси, математична статистика

Математична статистика.

колоквіум

 

листопад

Сяський А.О.

ПМ-31

РМФ

Класифікація РМФ другого порядку

колоквіум

жовтень

Шевцова Н.В.

ІПЗ-11,

ПМ-11,

КН-11

Дискретний аналіз, Дискретна математика

Множини. Відношення.

Теорія графів

Модульні к.р.

колоквіум

 

колоквіум

к.р. 1

к.р. 2

к.р. 3

жовтень

 

грудень

жовтень

листопад

грудень

КН-41

Технології хмарних обчислень

Підсумкова к.р.

тест

листопад

КН-41

Математичне моделювання в системному проєктуванні

Підсумкова к.р.

к.р.

грудень

Шинкарчук Н.В.

КН-51

Апаратно-програмна реалізація та реінжиніринг інформаційних систем

Апаратна організація і модернізація ПК.

модульна

к.р

Листопад

Петренко С.В.

КН-41

Крос-платформне програмування

Об'єктна модель Java

к.р.

вересень

Ляшук Т.Г.

ІПЗ/КН/ПМ-31

Операційні системи

Зовнішня пам'ять. Файлові системи

усне опитування

вересень

ІПЗ-11,

ПМ-11

Основи фізико-математичного моделювання

Підсумкова контрольна робота

к.р.

листопад

Мороз І. П.

ПМ-31

Випадкові процеси

Підсумкова контрольна робота

к.р.

листопад

КН-41

Системний аналіз і теорія прийняття рішень

Підсумкова контрольна робота

к.р.

листопад

КН-31

Стохастичне моделювання

Підсумкова контрольна робота

к.р.

листопад

Бабич С.М.

І-2

Теоретичні основи програмування

Структури даних та алгоритми їх обробки

підсумковий модульний контроль

листопад

КН,ПМ,ІПЗ-11 / 21

Програмне забезпечення обчислювальних систем

Прикладне програмне забезпечення

модульний контроль

листопад

КН-11

Комп’ютерна математика

Арифметичні основи комп’ютера

підсумковий модульний контроль

Листопад

Батишкіна Ю.В.

КН,ПМ-21

ІПЗ-21

Основи інтернет-технологій

Веб-технології, веб-дизайн

Підсумкова

к.р.

листопад

М-КН-11 / 21

Аналітичні системи Big Data

Підсумкова

к.р.

листопад

 

 

 

ГРАФІК КОНТРОЛЮ

за самостійною роботою студентів

на І півріччя 2020 – 2021 н.р.

 

Викладач

Група

Дисципліна

Тема контрольної роботи

Вид контролю

Дата

Кирик Т.А.

 

КН-1

Програмування

Цикли

к.р.

жовтень-листопад

КН-1

Програмування

Обробка масивів

к.р.

листопад-грудень

КН-2

ООП

Класи та об’єкти,

к.р.

жовтень

КН-2

ООП

Успадкування. Полімофізм.

к.р.

листопад-грудень

КН-2

Web-технології та Web-дизайн

HTML.CSS.

к.р.

листопад-грудень

КН-2

Web-технології та Web-дизайн

HTML.CSS. Bootstrap. GridLayout.

к.р.

грудень

КН-3

Інженерія ПЗ

UML-діаграми.

к.р.

листопад

КН-3

Інженерія ПЗ

Патерни проектування

к.р.

грудень

Вороницька В.М.

КН-М-1

Адміністрування в SQL server

Підсумкова к.р.

к.р.

листопад

М-ПМ

М-КН-2

Web-технології

1. HTML Java Script

2. PHP

к.р.

 

к.р.

вересень

 

вересень

М-ПМ

М-КН-2

Цифровий маркетинг

Рекламування: ел. пошта, медіа, відео

тестування

вересень

Підсумкова к.р.

тестування

вересень

Сяський В.А.

 

КН, І-3

Логічне програмування

Повторювана обробка структурованих даних.

к.р.

листопад

КН, ПМ, І-4

Нейронні мережі

Моделі ШНМ прямого поширення сигналу та зі зворотними зв’язками.

колоквіум

 

 

листопад

М-ПМ-1

Вибрані розділи числ. методів

Числові методи розв’язування інтегральних рівнянь

колоквіум

листопад

ПМ-31

Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка

Алгоритми побудови гладких кривих, полігонів, невидимих поверхонь.

к.р.

листопад

Мороз І.П.

КН-1

Основи фіз-мат моделювання

Базові моделі механіки.

колоквіум

 

листопад

М-ПМ-1

Математичне моделювання нелінійних процесів.

Методи аналізу нелінійних динамічних систем з однією ступінню вільності.

колоквіум

листопад

ПМ-3

Аналіз даних

Методи описової та варіаційної статистики.

к.р.

жовтень

Сінчук А.М.

ПМ, КН-2

Математична логіка та теорія алгоритмів

Алгоритмічні моделі обчислень.

колоквіум

м.к.р.

жовтень

листопад

ПМ, КН-3

Математичні методи дослідження операцій

Транспортна задача та методи її розв’язування.

колоквіум

м.к.р.

жовтень

жовтень

ПМ, КН-3

Сучасна теорія управління

 

 

 

ПМ-М-5

Математична теорія

економічного

ризику

Економічний ризик у фінансовій сфері.

колоквіум

м.к.р.

жовтень

листопад

М-ПМ-5

Сучасні проблеми ПМ

Математичні моделі водо-, нафто-, газової динаміки; лікувальної справи тощо

колоквіум

м.к.р.

жовтень

листопад

Назарук М.В.

КН-41, ПМ-41

Системний аналіз та ТПР

Теоретичні основи системного аналізу

к.р.

жовтень

Моделі та методи прийняття рішень в умовах визначеності, ризику, конфлікту та невизначеності

ІДЗ

грудень

КН-11, ПМ-11

Дискретний аналіз

Теорія множин та відношень

к.р.

жовтень

Графи

к.р.

грудень

Сяський А.О.

ПМ-41

Механіка суцільних середовищ

Застосування функцій комплексної змінної в плоскій теорії пружності (завдання № 3).

ІДЗ

листопад

ПМ-31

Рівняння математичної фізики

Метод розділення змінних розв’язання рівнянь параболічного типу

ІДЗ

листопад