Графік контролю за самостійною роботою студентів

ГРАФІК КОНТРОЛЮ

за самостійною роботою студентів

на І півріччя 2020 – 2021 н.р.

 

Викладач

Група

Дисципліна

Тема контрольної роботи

Вид контролю

Дата

Кирик Т.А.

 

КН-1

Програмування

Цикли

к.р.

жовтень-листопад

КН-1

Програмування

Обробка масивів

к.р.

листопад-грудень

КН-2

ООП

Класи та об’єкти,

к.р.

жовтень

КН-2

ООП

Успадкування. Полімофізм.

к.р.

листопад-грудень

КН-2

Web-технології та Web-дизайн

HTML.CSS.

к.р.

листопад-грудень

КН-2

Web-технології та Web-дизайн

HTML.CSS. Bootstrap. GridLayout.

к.р.

грудень

КН-3

Інженерія ПЗ

UML-діаграми.

к.р.

листопад

КН-3

Інженерія ПЗ

Патерни проектування

к.р.

грудень

Вороницька В.М.

КН-М-1

Адміністрування в SQL server

Підсумкова к.р.

к.р.

листопад

М-ПМ

М-КН-2

Web-технології

1. HTML Java Script

2. PHP

к.р.

 

к.р.

вересень

 

вересень

М-ПМ

М-КН-2

Цифровий маркетинг

Рекламування: ел. пошта, медіа, відео

тестування

вересень

Підсумкова к.р.

тестування

вересень

Сяський В.А.

 

КН, І-3

Логічне програмування

Повторювана обробка структурованих даних.

к.р.

листопад

КН, ПМ, І-4

Нейронні мережі

Моделі ШНМ прямого поширення сигналу та зі зворотними зв’язками.

колоквіум

 

 

листопад

М-ПМ-1

Вибрані розділи числ. методів

Числові методи розв’язування інтегральних рівнянь

колоквіум

листопад

ПМ-31

Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка

Алгоритми побудови гладких кривих, полігонів, невидимих поверхонь.

к.р.

листопад

Мороз І.П.

КН-1

Основи фіз-мат моделювання

Базові моделі механіки.

колоквіум

 

листопад

М-ПМ-1

Математичне моделювання нелінійних процесів.

Методи аналізу нелінійних динамічних систем з однією ступінню вільності.

колоквіум

листопад

ПМ-3

Аналіз даних

Методи описової та варіаційної статистики.

к.р.

жовтень

Сінчук А.М.

ПМ, КН-2

Математична логіка та теорія алгоритмів

Алгоритмічні моделі обчислень.

колоквіум

м.к.р.

жовтень

листопад

ПМ, КН-3

Математичні методи дослідження операцій

Транспортна задача та методи її розв’язування.

колоквіум

м.к.р.

жовтень

жовтень

ПМ, КН-3

Сучасна теорія управління

 

 

 

ПМ-М-5

Математична теорія

економічного

ризику

Економічний ризик у фінансовій сфері.

колоквіум

м.к.р.

жовтень

листопад

М-ПМ-5

Сучасні проблеми ПМ

Математичні моделі водо-, нафто-, газової динаміки; лікувальної справи тощо

колоквіум

м.к.р.

жовтень

листопад

Назарук М.В.

КН-41, ПМ-41

Системний аналіз та ТПР

Теоретичні основи системного аналізу

к.р.

жовтень

Моделі та методи прийняття рішень в умовах визначеності, ризику, конфлікту та невизначеності

ІДЗ

грудень

КН-11, ПМ-11

Дискретний аналіз

Теорія множин та відношень

к.р.

жовтень

Графи

к.р.

грудень

Сяський А.О.

ПМ-41

Механіка суцільних середовищ

Застосування функцій комплексної змінної в плоскій теорії пружності (завдання № 3).

ІДЗ

листопад

ПМ-31

Рівняння математичної фізики

Метод розділення змінних розв’язання рівнянь параболічного типу

ІДЗ

листопад