Графік відкритих занять

ГРАФІК ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ

на І півріччя 2020 – 2021 н.р.

Викладач

Група

Дисципліна

Тема заняття

Вид заняття

Дата

Сяський В.А.

КН, ПМ, І-4

Нейронні мережі

Процедури Back Propagation.

лекція

вересень

КН, І-3

Логічне програмування

Рекурсивні правила.

лекція

вересень

Мороз І.П.

КН-1

Основи фізико-математичного моделювання.

Поняття моделі, моделювання. Математичне моделювання і розробка програмного забезпечення.

лекція

вересень

П-ПМ-1

Математичне моделювання нелінійних процесів.

Метод збурень.

лекція

жовтень

Кирик Т.А.

КН-2

ООП

Статичні поля та методи.

лекція

вересень

КН-3

Інженерія ПЗ

UML-діаграми.

лекція

жовтень

Вороницька В.М.

КН-М-1

Адміністрування та проектування БД в SQL Server

Резервне копіювання

лекція

жовтень

КН-М-2

Web-технології

HTML Java Script

лекція

вересень

Сінчук А. М.

КН-31, ПМ-31

Математичні методи дослідження операцій

Метод потенціалів розв’язування транспортної задачі.

Практична

жовтень

М-ПМ-11

Методи теорії економічного ризику

Рівновага та стійкість динамічних моделей економіки

Лекція

Вересень

Назарук М.В.

КН-41, ПМ-41

Системний аналіз та ТПР

Розв’язування однокритеріальних задач прийняття рішень методами лінійного програмування

лаб. роб.

жовтень

КН-11, ПМ-11

Дискретний аналіз

Елементарні булеві функції, суперпозиція функцій. Способи визначення.

лекція

листопад

Сяський А.О.

ПМ-41

Механіка суцільних середовищ

Плоска теорія пружності в полярних координатах.

лекція

листопад