Графік відкритих занять

ГРАФІК ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ

на І півріччя 2022 – 2023 н.р.

 

Викладач

Група

Дисципліна

Тема заняття

Вид заняття

Дата

Сяський В.А.

КН-41,

ПМ-41,

І-41

Нейронні мережі

Штучні нейронні мережі зі зворотними звʼязками.

Мережі Хопфілда.

лекція

жовтень

ІПЗ-31,

КН-31,

ПМ-31,

І-31

Логічне програмування

Структурування даних. Списки.

лекція

жовтень

ІПЗ-31,

КН-31,

ПМ-31

Скриптові мови програмування.

Пайтон

Структурування даних. Словники.

лекція

жовтень

Кирик Т.А.

КН-21

ООП

Перевантаження  операцій.

лекція

вересень-жовтень

КН-11

Програмування

Функції користувача.

лекція

листопад

Вороницька В.М.

М_КН-21

Цифровий маркетинг

Соціальні мережі та особистий бренд

лабораторна робота

жовтень

КН-31

Сховища та простори даних

Багатовимірні моделі даних

лекція

жовтень

Сінчук А. М.

КН-21, ПМ-21,

ІПЗ-21

Математична логіка та теорія алгоритмів

Алгоритмічні машини Поста і Тьюрінга.

лекція

жовтень

КН-31,

ПМ-31

Математичні методи дослідження операцій

Транспортна задача та методи її розв’язування.

лекція

листопад

Сяський А.О.

ПМ-31

РМФ

Метод розділення змінних в рівняннях гіперболічного типу

лекція

жовтень

Шевцова Н.В.

КН-11

Дискретний аналіз

Мінімізація булевих функцій.

практичне

заняття

листопад

 

КН-41

Технології хмарних обчислень

Основні сервіси Amazon Web Servises.

лекція

жовтень

Шинкарчук Н.В.

ІПЗ-31

Адміністрування UNIX систем

Відкриті та UNIX-подібні операційні системи: історія, концепції, дистрибутиви. Міжнародний досвід впровадження.

лекція

вересень

КН-61

Інтернет речей

Екосистема і безпека IoT. Засоби ідентифікації, вимірювання і передачі даних в IoT-мережах.

лекція

вересень

Петренко С.В.

ІПЗ 021

Основи інженерії програмного забезпечення

Системи контролю версій

лекція

вересень

ІПЗ 021

Основи інженерії програмного забезпечення

Клієнт-серверна архітектура

лекція

жовтень

Ляшук Т.Г.

КН-41

Крос-платформне програмування

Вступ. Віртуальні машини прикладного рівня. Концепція Java.

лекція

вересень

ІПЗ/КН/ПМ-31

Операційні системи

Вступ. Поняття ОС. Історія зародження ОС.

лекція

вересень

Мороз І. П.

ІПЗ-11,

ПМ-11

Основи фізико-математичного моделювання

Математичні моделі динаміки

лекція

вересень

ПМ-31

Випадкові процеси

Перетворення випадкових процесів

лекція

жовтень

Бабич С.М.

МІ-31

ТОП

Прямі методи сортування масивів

лекція

жовтень

ІПЗ-21

ПЗОС

Розрахунки з умовами в табличному процесорі

лабораторна робота

листопад

Батишкіна Ю.В.

 

КН,ПМ-21

ІПЗ-21

Основи інтернет-технологій

Веб-технології, веб-дизайн

Вступ. Основні поняття. Історія.

лекція

вересень

 

ГРАФІК ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ

на І півріччя 2020 – 2021 н.р.

Викладач

Група

Дисципліна

Тема заняття

Вид заняття

Дата

Сяський В.А.

КН, ПМ, І-4

Нейронні мережі

Процедури Back Propagation.

лекція

вересень

КН, І-3

Логічне програмування

Рекурсивні правила.

лекція

вересень

Мороз І.П.

КН-1

Основи фізико-математичного моделювання.

Поняття моделі, моделювання. Математичне моделювання і розробка програмного забезпечення.

лекція

вересень

П-ПМ-1

Математичне моделювання нелінійних процесів.

Метод збурень.

лекція

жовтень

Кирик Т.А.

КН-2

ООП

Статичні поля та методи.

лекція

вересень

КН-3

Інженерія ПЗ

UML-діаграми.

лекція

жовтень

Вороницька В.М.

КН-М-1

Адміністрування та проектування БД в SQL Server

Резервне копіювання

лекція

жовтень

КН-М-2

Web-технології

HTML Java Script

лекція

вересень

Сінчук А. М.

КН-31, ПМ-31

Математичні методи дослідження операцій

Метод потенціалів розв’язування транспортної задачі.

Практична

жовтень

М-ПМ-11

Методи теорії економічного ризику

Рівновага та стійкість динамічних моделей економіки

Лекція

Вересень

Назарук М.В.

КН-41, ПМ-41

Системний аналіз та ТПР

Розв’язування однокритеріальних задач прийняття рішень методами лінійного програмування

лаб. роб.

жовтень

КН-11, ПМ-11

Дискретний аналіз

Елементарні булеві функції, суперпозиція функцій. Способи визначення.

лекція

листопад

Сяський А.О.

ПМ-41

Механіка суцільних середовищ

Плоска теорія пружності в полярних координатах.

лекція

листопад