Основні напрямки наукових досліджень

Напрямки наукових досліджень в перважно пов’язані з проблемами математичного і комп'ютерного моделювання, зокрема:

 • математичне моделювання складних природних і технічних процесів за умов керування, ідентифікації та оптимізації параметрів (науковий керівник – доктор технічних наук, проф. Бомба А.Я.);
 • комп’ютерне моделювання напружено-деформівних станів механізмів (науковий керівник: доктор технічних наук, проф. Сяський А.О.);
 • комп’ютерне моделювання електродинамічних систем (науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доц. Мороз І.П.).;
 • освітні інформаційно-пошукові системи (науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доц. Шахрайчук М.І.).

 

Розвиток зазначених напрямків дає можливість успішно аналізуювати різноманітні явища та процеси, будувати та реалізувати за допомогою засобів прикладного програмування математичні моделі

 

в екології та виробництві:

 • процеси фільтрації в ґрунтах: прогнози та регулювання заводнення, осушення;
 • процеси витіснення у нафтогазових пластах;
 • процеси вибухів;
 • процеси очищення рідин: прогнозування та автоматизація  роботи фільтрів;
 • розрахунки корпусів літаків, надводних та підводних човнів;

 

у медичних дослідженнях:

 • процеси сепарації нирок;
 • електроімпедансні томографи;

 

в інформаційних технологіях:

 • оптимального збереження інформації;
 • стиснення кольорових зображень без втрат;
 • знанневі потенціали;
 • процеси поширення інформації;
 • моделювання та розробка інформаційних систем.

 

Крім того при кафедрі функціонує науковий семінар «Математичні моделі та обчислювальні методи» (керівники: д.т.н. Бомба А.Я., д.т.н. Сяський А.О.), а також студентські проблемні групи:

 • «Методи теорії збурень і комплексного аналізу» (керівник д.т.н., проф. Бомба А.Я., к.ф.-м.н., доц. Мороз І.П.)
 •  «Комп’ютерні науки в освіті» (керівник к.ф.-м.н., доц. Шахрайчук М.І., к.т.н., ст. в. Назарук М.В.)
 • «Комп’ютер у навчальному процесі  ЗВО» (керівники: к.ф.-м.н., доц. Шахрайчук М.І., магістр т.н. Вороницька В.М.)
 • «Олімпіади з інформатики та прикладної математики» (керівники: к.т.н., доц. Сяський В.А.)
 • Математичні моделі деформівних твердих тіл (д.т.н., проф. Сяський А.О.)

 

Під орудою доц. Сяського В.А. студентами факультету створено програмну систему для проведення олімпіади з інформатики в on-line режимі, яка також використовується при проведенні III етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики серед школярів за згодою обласного управління освіти при Рівненській ОДА.

Кафедрою систематично проводяться Міжнародні наукові конференції «Проблеми математичного програмування і обчислювальних методів», науковці кафедри приймають активну участь в організації і роботі інших наукових конференцій, у редакціях різних наукових журналів та радах по захисту наукових дисертацій.

Результатами наукових досліджень є дослідження, які фінансуються з державного бюджету на протязі багатьох років, захищені дисертації, опубліковані монографії та статті в наукових, в тому числі наукометричних, виданнях.