Наукові видання

Наукові видання за 2019 рік

Навчальні посібники:

1.

Сяський А.О.

(Сяський В.А., Шевцова Н.В.)

Чисельні методи прикладної математики: навчальний посібник. – Рівне: РДГУ, 2019. – 92 с.

5,15 д.а.

2.

Сінчук А.М. (Гладка О.М., Карпович І.М.) 

Моделі економічної динаміки: [Навчальний посібник]. – Рівне: РДГУ, 2019. – 158 с.

10 д.а.

Навчально-методичні посібники:

1.

Назарук М.В.

Системний аналіз та теорія прийняття рішень. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт. – Рівне: РДГУ, 2019. – 45 с.

1,5 д.а.

Статті у фахових наукових виданнях України (категорії А) відповідно до Порядку формування Переліку фахових видань України, затвердженого Наказом МОН від 15 січня 2018 року №32:

1.

Sinchuk A.

(Michuta O.,

Yaroshchak S.)

Modeling the process of oil displacement by a heat carrier considering the capillary effect. Eastern European Journal of Enterprise Technologies. 2019. p. 49-55. (Scopus)

0,25 д.а.

Статті у фахових наукових виданнях України (категорії В) відповідно до Порядку формування Переліку фахових видань України, затвердженого Наказом МОН від 15 січня 2018 року №32:

1.

Сяський А.О.

(Шевцова Н.В.,

Дейнека О.Ю.)

Міжфазний розріз в ортотропній пластинці з еліптичним  контуром, підсиленим замкненим пружним ребром. Вісник Хмельницького національного університету. 2019. – №1 (269). С. 31-39. (Google Scholar, Index Copernicus).

0,33 д.а.

2.

Сяський А.О.

(Шевцова Н.В.,

Дейнека О.Ю.)

Міжфазний розріз в ізотропній пластинці з криволінійним контуром, підсиленим замкненим пружним ребром. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2019. – №3 (271). – С.18-23. (Google Scholar, Index Copernicus).

0,2 д.а.

3.

Сяський А. О.

(Кот В.В., Вороницька В.М.)

Математична модель міжфазної тріщини в пластинці з підсиленим круговим контуром при її згині. Наукові нотатки: Міжвузівський збірник. – 2019. – Вип.68. – С. 113 – 119.

0,25 д.а.

4.

Назарук М. В. (Кунанець Н. Е., Пасічник В. В., Небесний Р. М. )

Аналіз вибору ІТ спеціальностей учнями випускних класів на прикладі м. Тернополя. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" Інформаційні системи та мережі. 2019. С.79-90. (Index Copernicus)

0,46 д.а.

5.

Кот В.В.

(Сяський А.О., Вороницька В.М.)

Математична модель міжфазної тріщини в пластинці з підсиленим круговим контуром при її згині. Наукові нотатки: Міжвузівський збірник. – 2019. – Вип.68. – С. 113-119.

0,25 д.а.

6.

Малаш К.

(Бомба А.)

Spatial generalization the explosion process mathematical model using quasiconformal mappings methods. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях. 2019. С. 138-143.

0,2 д.а.

Перелік публікацій у зарубіжних наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science та інші):

з/п

Автор(и), назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу, країна

Том, номер (випуск), перша-остання сторінки роботи

Назва наукометричної бази даних, країна

Опубліковані статті:

1.

Nazaruk M. (Bomba A., Kunanets N., Pasichnyk V., Veretennikova N.)

Model of the Data Analysis Process to Determine the Person's Professional Inclinations and Abilities.

Advances in Computer Science for Engineering and Education ІІ, Switzerland.

Vol. 938, P. 482-492

Scopus

2.

Nazaruk M. (Bomba A., Kunanets N., Pasichnyk V.)

Modeling the Dynamics of Knowledge Potential of Agents in the Educational Social and Communication Environment.

Advances in Intelligent Systems and Computing IV, Switzerland

Vol. 1080, P. 17-24.

Scopus

3.

Malash K. (Bomba A.)

Modeling the formation of craters caused by the two charges explosion using quasiconformal mappings numerical method.

Advanced Computer Information Technologies: 9th International Conference Proceedings, Czech Republic

P.113 – 116.

Scopus

4.

Malash K. (Bomba A., Safonyk A.)

Optimization of controlled explosion processes parameters using complex analysis methods

Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, Poland

Issue 9 (1), P. 29-32

Index Copernicus

Перелік публікацій у виданнях України, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science та інші):

з/п

Автор(и), назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск), перша-остання сторінки роботи

Назва наукометричної бази даних

1.

Nazaruk M. (Bomba A., Kunanets N., Pasichnyk V., Turbal Yu.)

Software-algorithmic tool for analyzing the processes of messages distribution in social network.

Proceedings of the 15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (ICTERI 2019)

Vol. 2387, P. 426-436

Scopus

2.

Nazaruk M. (Romanenkov Y., Pasichnyk V., Veretennikova V., Leheza A.)

Information and technological support for the processes of prognostic modeling of regional labor markets.

Workshop Proceedings of the 8th International Conference on “Mathematics. Information Technologies. Education” (MoMLeT&DS-2019)

Vol. 2386, P. 24-34

Scopus

3.

Nazaruk M. (Odrekhivskyy M., Pasichnyk V., Rzheuskyi A., Andrunyk A., Kunanets O., Tabachyshyn D.)

Problems of the Intelligent Virtual Learning Environment Development.

Workshop Proceedings of the 8th International Conference on “Mathematics. Information Technologies. Education” (MoMLeT&DS-2019)

Vol. 2386, P. 359-369.

Scopus

4.

Nazaruk M. (Pasichnyk V., Kunanets N., Bomba A., Bilak Y.)

Modeling the redistribution processes of knowledge potential in the formation of the professional competency system.

IEEE 14th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT)

P. 197-201

Scopus

5.

Nazaruk M. (Pasichnyk V., Kunanets N., Veretennikova V., Rzheuskyi A.)

Simulation of the social communication system in projects of smart cities.

IEEE 14th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT)

P. 94-99

Scopus

6.

Nazaruk M. (Pasichnyk V., Kunanets N., Sudakova B., Rzheuskyi A., Bilak Y.)

The Project of Intellectual System for Rating of Educational Institutions.

IEEE 14th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT)

P. 63-67

Scopus