Тематика випускних робіт

ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ РОБІТ

2020-2021 навчальний рік

№ п/п

Тема роботи

Виконавець

Керівник

Кафедра

113  Прикладна математика (бакалавр)

  1.  

Розробка програмного забезпечення для віртуальної подорожі по університету.

Кулик Віталій Олексійович

Сінчук Алеся Михайлівна

інформатики та прикладної математики

  1.  

Математична модель міжфазної тріщини  з контактуючими берегами в ізотропній пластинці з кільцевим ребром жорсткості.

Бурка Юлія Миколаївна

Сяський Андрій Олексійович

інформатики та прикладної математики

122 Комп’ютерні науки (бакалавр)

  1.  

Комп’ютерне моделювання процесів газообміну у легенях людини засобами штучних нейронних мереж.

Чепчур Мар’яна Миколаївна

Сяський Володимир Андрійович

інформатики та прикладної математики

113 – Прикладна математика (магістр, 2 курс)

  1.  

Розробка комплексу програм для захисту програмного забезпечення на основі web-ліцензування.

Бєліч Андрій Олександрович

Кот Василь Васильович

(на громадських засадах)

інформатики та прикладної математики

122 – Комп’ютерні науки (магістр, 2 курс)

1.

Спеціалізований текстовий редактор.

Бурнасенков Олег Андрійович

Шахрайчук Микола Іович

(на громадських засадах)

інформатики та прикладної математики

2.

Розробка програмного комплексу для автоматизації ідентифікації графічних об’єктів.

Хільчук Сергій Володимирович

Мороз Ігор Петрович

(на громадських засадах)

інформатики та прикладної математики

014.09 – Середня освіта. Інформатика (магістр, 2 курс)

1.

Створення автоматизованої інформаційної системи «Кафедра».

Табачук Роман Васильович

Шахрайчук Микола Іович

інформатики та прикладної математики

 

 

Затверджено на засіданні кафедри інформатики та прикладної математики 28 серпня 2020 р., протокол № 8.