Співробітництво

Кафедра підтримує тісні зв'язки з науковими установами України і зарубіжжя: Інститут кібернетики НАН України, Інститут прикладних проблем математики і механіки НАН України, Інститут математики НАН України, Київський національний університет, Національний технічний університет "КПІ", Львівський національний університет, Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне), Тернопільський національний технічний університет, Луцький національний технічний університет, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Московський університет, Казанський університет, Новосибірське відділення РАН.

Проф. Сяський А.О. є членом спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій при Луцькому державному технічному університеті (спеціальність 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла).

Проф. Бомба А.Я. був членом спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій при Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича (спеціальності: 01.01.02 - диференціальні рівняння, 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи); на даний час є членом спеціалізованих вчених рад при Тернопільському національному університеті ім. І.Пулюя.

Інтенсивно розвиваються зв’язки з науковцями Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Білорусії.