Співробітництво

Кафедра підтримує тісні зв'язки з науковими установами України і зарубіжжя: Інститут кібернетики НАН України, Інститут прикладних проблем математики і механіки НАН України, Інститут математики НАН України, Київський національний університет, Національний технічний університет "КПІ", Львівський національний університет, Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне), Тернопільський національний технічний університет, Луцький національний технічний університет, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Казанський університет, Новосибірське відділення РАН.

Проф. Сяський А.О. є членом спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій при Луцькому державному технічному університеті (спеціальність 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла).

К.т.н. Сяський В.А. отримав сертифікат володіння іноземною (польською) мовою на рівні В2;

К.т.н. Сінчук А.М. отримала сертифікат володіння іноземною (англійською) мовою на рівні В2;

Інтенсивно розвиваються зв’язки з науковцями Франції, Італії, Німеччини, Польщі.