Навчальні дисципліни

 

Дисципліни кафедри інформаційних технологій та моделювання

І півріччя 2022-2023 н.р.

(дисципліна / спеціальність / курс)

 

 

Дискретний аналіз     ІПЗ-11, ПМ-11
Дискретна математика                                             КН-11
Програмування  КН-11, ПМ-11, ІПЗ-11
Основи фізико-математичного моделювання  ІПЗ-11, ПМ-11
Комп’ютерна фізика  КН-11
Програмне забезпечення обчислювальних систем  ПМ-11, ІПЗ-11, КН-21, ІПЗ-21, ПМ-21
Комп’ютерна математика КН-11
Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси, математична статистика  ПМ-21, КН-21
Теорія ймовірностей та мат статистика  ІПЗ-21
Математична логіка та теорія алгоритмів ПМ-21, КН-21, ІПЗ-21
Комп’ютерна графіка  КН-21, ІПЗ-21
Обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка ПМ-21
Об’єктно-орієнтоване програмування  ПМ-21, КН-21, ІПЗ-21
Основи інтернет-технологій  КН-21, ПМ-21
Веб-технології та веб-дизайн  ІПЗ-21
Логічне програмування  КН-31, ПМ-31, ІПЗ-31
Рівняння математичної фізики  ПМ-31
Випадкові процеси  ПМ-31
Технології хмарних обчислень  КН-41
Основи інженерії програмного забезпечення  ІПЗ-21, ПМ-21
Сховища та простори даних  КН-31
Стохастичне моделювання  КН-31
Системне програмування  КН-31,  ІПЗ-31
Операційні системи  ПМ-31, КН-31, ІПЗ-31
Математичні методи  дослідження операцій  ПМ-31, КН-31
Проектування та розробка комп’ютерних ігор  ПМ-31, ІПЗ-31
Теорія ігор  ПМ-41
Математичне моделювання  ПМ-41
Крос-платформне програмування  КН-41
Адміністрування UNIX систем  ІПЗ-31
Скриптові мови програмування  ІПЗ-31
Програмування на Python ПМ-41
Машинне навчання  ПМ-41
Математичне моделювання в системному проєктуванні  КН-41
Інтелектуальний аналіз даних  КН-41, КН-31
Нейронні мережі  І-41, КН-41
Системний аналіз та теорія прийняття рішень  ІПЗ-31, КН-41, КН-41
Методологія та методи наукових досліджень М-КН-11
Апаратно-програмна реалізація та реінженеринг інформаційних систем М-КН-11
Сучасні парадигми програмування  М-КН-11
Цифровий маркетинг  М-КН-21
Інтернет речей  М-КН-21
Аналітичні системи Big Data  М-КН-11, М-КН-21

 

Дисципліни

кафедри інформатики та прикладної математики

на І півріччя 2021-2022 н.р.

Спеціальність

Курс

Дискретний аналіз 

КН, ПМ, ІПЗ

1

Програмне забезпечення обчислювальних систем

ПМ

1

Програмування 

КН, ПМ

1

Організація та обробка електронної інформації

КН

2

Основи фізико-математичного моделювання 

КН, ПМ, ІПЗ

1

Комп’ютерна математика

КН

1

Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси, математична статистика

КН, ПМ

2

Математична логіка та теорія алгоритмів

КН, ПМ

2

Комп’ютерна графіка

КН, ПМ

2

Об’єктно-орієнтоване програмування

КН, ПМ

2

Веб-технології та веб-дизайн

КН

2

Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка

ПМ

3

Теорія систем та системний аналіз

ПМ

3

Аналіз даних

ПМ

3

Логічне програмування 

КН, І

3

Стохастичне моделювання

КН

3

Системне програмування

КН

3

Операційні системи 

КН, ПМ

3

Математичні методи дослідження операцій

КН, ПМ

3

Рівняння математичної фізики

ПМ

3

Інженерія ПЗ

КН

3

Теорія керування

ПМ

4

Сучасні теорії управління

КН

4

Механіка суцільних середовищ

ПМ

4

ЧМ комплексного аналізу

ПМ

4

Моделювання соціальних, економічних та екологічних процесів (систем)

ПМ

4

Крос-платформне програмування

КН, ПМ

4

Математичне моделювання в системному проєктуванні

КН

4

Технологія хмарних обчислень

КН

4

Інтелектуальний аналіз даних

КН

4

Нейронні мережі 

І, КН, ПМ

4

Системний аналіз та теорія прийняття рішень

КН

4

Теорія прийняття рішень

ПМ

4

Системи керування проєктами

М-КН

1

Математичне моделювання нелінійних процесів

М-ПМ

1

Вибрані розділи числових методів

М-ПМ

1

Апаратно-програмна організація і модернізація ПК 

М-ПМ, М-КН

1

Сучасні проблеми ПМ

М-ПМ

1

Математична теорія економічного ризику

М-ПМ

1

Проблеми оптимізації і керування процесами/системами

М-КН,М-ПМ

1

Сучасні тенденції ООП

М-КН

1

Сучасні ОС

М-КН

1

Цифровий маркетинг 

М-ПМ, М-КН

2

Web-технології 

М-ПМ, М-КН

2

Сучасні web-технології

М-ПМ

1

Дисципліни

кафедри інформатики та прикладної математики

ІІ півріччя 2021-2022 н.р.

 

 

Дискретний аналіз

КН, ПМ,  ІПЗ

1

Основи фізико-математичного моделювання

ПМ

1

Математична логіка та теорія алгоритмів

КН, ПМ

1

Програмування

КН, ПМ

1

Комп’ютерна схемотехніка та архітектурара ЕОМ

КН

1

Алгоритми та структура даних

КН, ПМ, ІПЗ

1

Веб-програмування

КН, ПМ

2

Комп’ютерні мережі

КН, ПМ

2

Програмуванняня на базі технології .net

КН

2

Теорія програмування

КН

2

Тривимірна та анімаційна графіка

КН

2

БД та ІС

КН, ПМ

2

Числові методи

КН, ПМ

2

Теоретична механіка

ПМ

3

Методи комплексного аналізу

ПМ

3

Математичне моделювання

ПМ

3

Випадкові процеси

ПМ

3

Чисельні методи математичної фізики

ПМ

3

Моделювання складних систем

КН

3

Сховища та простори даних

КН

3

Класифікація та розпізнавання образів

КН

3

Основи наукових досліджень

КН,ПМ

3

Теорія інформації та кодування

КН,ПМ

3

Розподілені системи та паралельні обчислення

КН,ПМ

3

Візуальне моделювання за допомогою MS Studio та UML

КН

3

Інтегральні рівняння

ПМ

4

Теорія розпізнавання образів

ПМ

4

Проєктування та оптимізація баз даних

ПМ

4

Моделювання природничих та техногенних процесів

ПМ

4

Методи та системи штучного інтелекту

КН,ПМ

4

Програмування мобільних пристроїв

КН

4

Адміністрування комп’ютерних систем

КН

4

Проєктування, створення інформаційних систем

КН

4

Захист інформації

КН,ПМ

4

Методологія та методи наукових досліджень

М-ПМ, М-КН

1

Математичне моделювання неліних процесів

М-ПМ

1

Проблеми розпізнавання та ідентифікації образів

М-ПМ

1

Додаткові розділи системного програмуванняня

М-КН

1

Адміністрування  SQL-server

М-КН

1

.NET-технології

М-КН

1

Математичне моделювання багатофазної фільтрації

М-ПМ

1

Оптимізація сайтів

М-КН

1

Тестування  ПЗ

М-КН

1

Математичне моделювання плоских контакт задач

М-ПМ

1