Підготовка кадрів

З 2000 року при кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи, яка готує науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації для власних потреб та інших кафедр університету. Наукові керівники аспірантів д.т.н., Сяський А.О., д.т.н. Бомба А.Я. мають великий науковий досвід. За час роботи в РДГУ ними підготовлено 19 кандидатів наук, які на даний час працюють викладачами кафедр факультету математики та інформатики (Бабич (Комбель) С.М., Батишкіна Ю.В., Пригорницький Д.О., Присяжнюк І.М., Шевцова Н.В., Трохимчук О.Я., Шинкарчук Н.В., Музичук К.В., Сінчук А.М.), НУВГП (Сидорчук Б.П., Сафоник А.П.,Барановський С.В., Шпортько О.В.,Ярощак С.В., Гаврилюк В.І., Бойчура М.В., Присяжнюк О.В.), МЕГУ (Каштан С.С., Климюк Ю.Є.), Рівненський коледж НУБіП України (Кот В.В.). Випускниця аспірантури Теребус А.А. завершила навчання в США (University of Illinois at Chicago, Department of Bioengineering). 

З 2016 року на кафедрі акредитована підготовка доктора філософії за спеціальністю 113 Прикладна математика.

На даний час кафедра повністю укомплектована високо кваліфікованими спеціалістами з відповідною базовою освітою. Серед  викладачів кафедри 2 професори, 8 доцентів, З старших викладача. Викладачі кафедри та аспіранти постійні учасники Міжнародних і Всеукраїнських наукових конференцій.