Наукові семінари

Наукові семінари кафедри інформатики та прикладної математики

заплановані на 2020-2021 навчальний рік

Застосування ШНМ в задачах моделювання фізіологічних процесів і систем.

Сяський В.А.

березень

Застосування методу збурень у математичному моделюванні взаємного впливу дифузійно-дрейфових  та хвильових процесів у двокомпонентній плазмі інтегральних p-i-n-структур.

Мороз І.П.

вересень

Математична модель міжфазної тріщини з контактуючими берегами в нескінченній пластинці з круговим отвором, підсиленим пружним ребром.

Сяський А.О.

квітень

Сучасні тенденції Web-технологій.

Вороницька В.М.

березень

Моделювання динаміки «знаннєвих потенціалів» агентів з врахуванням зворотніх впливів.

Назарук М.В.

січень

Математичне моделювання двофазної фільтрації у нафтових пластах за умов площового заводнення.

Сінчук А.М.

листопад

Деякі аспекти викладання курсу «Сучасні тенденції об’єктно-орієнтованого програмування»

Кирик Т.А.

жовтень

 

аспірантка

Малаш К.В.

вересень