Наукові семінари

Наукові семінари кафедри інформатики та прикладної математики

заплановані на 2019-2020 навчальний рік

 

Тема виступу

Доповідач

Термін

Застосування ШНМ зустрічного поширення в задачах кластеризації образів при нечіткому визначенні їх параметрів.

Сяський В.А.

травень 2020

Математичне моделювання характеристик двокомпонентної плазми інтегральних p-i-n-структур з врахуванням теплообмінних процесів та процесу розігріву плазми зовнішнім НВЧ полем.

Мороз І.П.

грудень 2019

Двофазні симетричні розрізи в нескінченній пластинці з криволінійним отвором, підсилений замкненим пружним ребром.

Сяський А.О.

квітень

2020

Аспекти розробки сайту факультету.

Вороницька В.М.

березень 2020

Математичне моделювання міжфазної тріщини в пластинках з підсиленим криволінійним контуром при згині.

Кот В.В.

лютий 2020

Моделювання системи соціальних комунікацій в проектах «розумних» міст.

Назарук М.В.

січень 2020

Математичне моделювання у нафто-газових пластах з урахуванням деформації присвердловинної ділянки.

Сінчук А.М.

листопад 2019

Деякі аспекти вивчення JavaScript у курсі «Web-програмування».

Кирик Т.А.

жовтень 2019