Наукові конференції

Виступи науковців кафедри інформатики та прикладної математики у семінарах, конференціях міжнародного, всеукраїнського рівнів, в т.ч. з виїздом за межі України:

  • 13 International Scientific and Technical Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT) (Lviv, 11–14 September 2018);
  • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих науковців «Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень» (Рівне, 16 травня 2018 р.);
  • Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій» (Рівне, 2-4 березня 2018 р.);
  • 8 Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації», присвяченої 100-річчю Національної академії наук України та 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (Кам’янець-Подільський, 18-20 квітня 2018 р.);
  • Мiжнародна наукова конференцiя, присвячена 50-рiччю факультету математики та iнформатики Чернiвецького нацiонального унiверситету iменi Юрiя Федьковича (Чернiвцi, 17–19 вересня 2018 р.);
  • XXIV Всеукраїнська наукова конференція «Сучані проблеми прикладної математики та інформатики» (Львів, 26 – 28 вересня 2018 р.).