Наукові конференції

Виступи науковців кафедри інформатики та прикладної математики у семінарах, конференціях міжнародного, всеукраїнського рівнів, в т.ч. з виїздом за межі України (2018):

  • 13 International Scientific and Technical Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT) (Lviv, 11–14 September 2018);
  • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих науковців «Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень» (Рівне, 16 травня 2018 р.);
  • Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій» (Рівне, 2-4 березня 2018 р.);
  • 8 Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації», присвяченої 100-річчю Національної академії наук України та 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (Кам’янець-Подільський, 18-20 квітня 2018 р.);
  • Мiжнародна наукова конференцiя, присвячена 50-рiччю факультету математики та iнформатики Чернiвецького нацiонального унiверситету iменi Юрiя Федьковича (Чернiвцi, 17–19 вересня 2018 р.);
  • XXIV Всеукраїнська наукова конференція «Сучані проблеми прикладної математики та інформатики» (Львів, 26 – 28 вересня 2018 р.).

Виступи у семінарах, конференціях міжнародного (з виїздом за межі України), всеукраїнського рівнів (2019):

ПІБ

Місце проведення конференції

Назва і термін конференції

Сяський А.О.

м. Лівів, Україна

X Міжнародна наукова конференція
«Математичні проблеми механіки неоднорідних структур», 17-20 вересня 2019 р.

м. Дніпро, Україна

Друга міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій» пам'яті академіка Моссаковського (до 100-річчя від дня народження), 10-12 жовтня 2019 р.

Мороз І.П.

м. Лівів, Україна

XX Ювілейна міжнародна конференція «Обчислювальні проблеми електротехніки», 15-18 вересня 2019 р.

м. Рівне, Україна

III Міжнародна науково-практична конференція. «Сучасні проблеми математичного моделювання, автоматизованого керування та інформаційних технологій», 14-16 листопада 2019 р.

Вороницька В.М.

м. Рівне, Україна

III Міжнародна науково-практична конференція. «Сучасні проблеми математичного моделювання, автоматизованого керування та інформаційних технологій», 14-16 листопада 2019 р.

м. Рівне, Україна

XІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології в професійній діяльності», 30 жовтня 2019 р.

Кирик Т.А.

м. Рівне, Україна

XІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології в професійній діяльності», 30 жовтня 2019 р.

Шахрайчук М.І.

м. Рівне, Україна

XІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології в професійній діяльності», 30 жовтня 2019 р.

Сінчук А. М.

м. Херсон, Україна

XX Ювілейна Міжнародна конференція з математичного моделювання (МКММ), 16-20 вересня 2019 р.

м. Рівне, Україна

XІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології в професійній діяльності», 30 жовтня 2019 р.

Кот В.В.

м. Переяслав-Хмельницький, Україна

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 31 жовтня 2019 р.

Назарук М.В.

м. Херсон, Україна

15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (ICTERI 2019), 12-15 травня 2019 р.

м. Шацьк, Україна

Workshop Proceedings of the 8th International Conference on “Mathematics. Information Technologies. Education” (MoMLeT&DS-2019), 2-4 червня 2019 р.

м. Лівів, Україна

IEEE 14th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), 17-20 вересня 2019 р.

м. Рівне, Україна

XIІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих науковців, 15 травня 2019 р.

Малаш К.

м. Івано-Франківськ, Україна

Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання» (ІТКМ), 20 – 25 травня 2019 року.

м. Рівне, Україна

III International scientific and practical conference «Modeling, control and information technologies», 14-16 листопада 2019 р.