Тематичний план наукової роботи

План наукової роботи кафедри інформатики та прикладної математики на 2020-2021 навчальний рік

Формування та затвердження наукової теми кафедри на 2020-2021 р.р.

 

Мороз І.П., Батишкіна Ю.В.

жовтень

Звіти викладачів кафедри про наукову діяльність за 2020 рік.

 

викладачі,

 

грудень

Заслухати звіт аспірантки кафедри про виконання індивідуального плану за 2019-2020 рік.

 

аспірантка:

Малаш К.В.

вересень

Опублікувати в наукових виданнях не менше 10 статей.

 

викладачі

протягом року

Участь науковців кафедри у роботі спеціалізованих рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій.

 

Сяський А.О.

 

протягом року

Участь викладачів кафедри і студентів в роботі Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних конференцій.

 

викладачі,

студенти

протягом року

Рецензування та опонування кандидатських і докторських дисертацій.

 

Сяський А.О.

 

протягом року

Участь в роботі Наукової ради (секція механіки) МОіН України.

 

Сяський А.О.

протягом року

Організація і проведення звітної конференції викладачів кафедри, студентів, аспірантів і магістрантів.

 

викладачі

травень

Заслухати звіт аспіранта про виконання ним індивідуального плану за 1 півріччя 2020-2021 навчальний рік.

 

аспірант

 

грудень

Заслухати доповіді викладачів на наукових семінарах кафедри.

 

викладачі

за графіком