Тематичний план наукової роботи

План наукової роботи кафедри інформатики та прикладної математики на 2019-2020 навчальний рік

Вид наукової роботи

Відповідальний

Термін

Звіти керівників тем про результати наукових досліджень.

Мороз І.П., Сяський А.О.

грудень 2019

Звіти викладачів кафедри про наукову діяльність за 2019 рік.

викладачі  кафедри

листопад 2019

Заслухати звіти аспірантів кафедри про виконання індивідуальних планів за 2018-2019 рік.

аспіранти:

Малаш К.В.

Піддубний О.М.

вересень 2019

Опублікувати в наукових виданнях не менше 15 статей.

викладачі

протягом року

Участь науковців кафедри у роботі спеціалізованих рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Сяський А.О.

 

протягом року

Участь викладачів кафедри і студентів в роботі Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних конференцій.

викладачі,

студенти

протягом року

Рецензування та опонування кандидатських і докторських дисертацій.

Сяський А.О.

 

протягом року

Участь в роботі Наукової ради (секція механіки) МОіН України.

Сяський А.О.

протягом року

Організація і проведення звітної конференції викладачів кафедри, студентів, аспірантів і магістрантів.

викладачі

березень 2020

Заслухати звіти аспірантів про виконання ними індивідуальних планів за 1 півріччя 2019-2020 навчальний рік.

аспіранти:

Малаш К.В.

 

грудень 2019

Заслухати доповіді викладачів на наукових семінарах кафедри.

викладачі

за графіком