Тематика курсових робіт

Т Е М А Т И К А   КУРСОВИХ РОБІТ 2020-2021  навч.рік

для студентів 4 курсу спеціальностей 113 Прикладна математика; 122 Комп’ютерні науки

 

 

Реєстр.

 

Прізвище, ім¢я, по-батькові

студента

Прізвище керівника

Тема курсової роботи

113 Прикладна математика

 

Бурка Ю.М.

проф.

Сяський А.О.

Математична модель міжфазної тріщини з контактуючими берегами в ізотропній пластинці з кільцевим ребром жорсткості.

 

Кулик В.О.

доц. Сінчук А.М.

візуалізація подорожі по розробленому макету університету, засобами програмного забезпечення Unity.

122 Комп’ютерні науки

 

Маринич В.О.

доц. Сінчук А.М.

Удосконалення процесу проведення занять в умовах дистанційного навчання з дисципліни «Теорія інформації та кодування».

 

Михальчук П.О.

доц. Сяський В.А.

Інформаційна система методичного забезпечення дисципліни «Класифікація та розпізнавання образів»

 

Переходько Я.М.

доц. Мороз І.П.

Організаційно-технічні засоби розробки програмних комплексів.

 

Чепчур М.М.

доц. Сяський В.А.

Комп’ютерне моделювання процесів газообміну у легенях людини засобами штучних нейронних мереж.

 

Тихончук С.М.

ст.викл.

Вороницька В.М.

Розробка інформаційної системи для волонтерської організації.

 

Гаркавий Л.О.

ст.викл.

Вороницька В.М.

Розробка інформаційної системи для притулку тварин.

 

Гавриш М.І.

ст.викл.

Кирик Т.А.

Розробка методичних матеріалів для супроводження дисципліни «Web-технології».

 

Русило А.О.

ст.викл.

Кирик Т.А.

Сучасні засоби розробки застосунків для мобільних пристроїв.